İsmaiLHoca
Aşk Büyüleri

Kolay Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır ?

Aşk Büyüsü kişiyi göklere çıkaran, ayaklarını yerden kesen ve kalple mantık arasında geçen ulvi güzelliklerin, fırtınaların ve depremlerin en şiddetli kasırgalarıyla ruh ve vücut bütünlüğünü sardığı benlik aşk iksirinin ayrılmaz bütünlüğü ve mum misali birbiri içinde eriyen duygu ve çekimin ayrılmaz parçası, kalp damarlarının can suyu ve hayat kaynağıdır.

Kolay Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır Çiçeklerin ve bitkilerin su vermeyince solup kuruması çiçek açamaması gibi, insan ruhunun da aşksız ve sevgisiz hayata tutunması, zevk alması ve yaşamın zevk ve renklerinden tat alamaması durumu ve muhtevası aynı özellik ve sonuç doğurmaktadır. Tedavisi aşk büyüsü ve bu süreçten hızlı ve zarar almadan kurtulmanın yollarını bulma psikolojisi olarak günümüzde birçok yöntem ve medyum teknik çalışmaları mevcuttur.

Zamanın periyodik bir şekilde parçalara ayrıldığı ve insan figürü beyni ve aklının da o ölçüde ayrıştığı çeşitli parçalar ile bütünlüğü sağlama ve kocaman bir sevgi yumağı içinde rahata feraha erişme isteği; teknoloji devi sistem ve organize elemanları için kaçınılmaz bir gerçek, an gibi ortada olan teoriler silsilesidir.

Pin

Parçalarından yeniden doğmak isteyen ve kalbinin yıkılan duraklarında tekrardan hayata tutunma isteği ve meydan okuyuş şekli ile kolay aşk büyülerine sarılmak dijital çağın ve âşık bir kuşağın türlü yöntem ve tekniklere başvurma sıklığını artırmıştır. Medyumlar bunun en bilindik örnekleridir.

Belki terk edilen yalnız acı çeken  dertli yığınlar için, belki sevdiğini düşündüğün ve asla sana ait olamayacağını düşündüğün  en özel yanın için, uğruna canını vermekten  çekinemeyecek kadar  gözü kapalı ölüme gitmeyi  göze aldığın için   aşk acısı çekmek ve  sonucunda aşk büyülerine sığınak muhtemel ve önüne geçilemeyecek düzeyde   çare yöntemi olarak  karşınıza çıkabilmekte, bu  aşaması ile kontrollü   yapılması gereken büyü işlemlerini sıraya koymak ve  günden güne etkisini yitirmeden sonuca  istenen  düzeyde katılım ve destek formu  imzalayarak katılmak  günümüzde gördüğümüz bazen anlam vermekte güçlük çektiğimiz  olaylar dizisi aşk büyüsü yaptırma  sürecinin  etkin araçlarıdır.

Pes etmeden, yılmadan ve bir an olsun sevmekten vazgeçmeyenlerin, aşkı en yoğun duygularla yaşayan ve yaşatmak isteyen her kes için kolay aşk büyüleri yaptırmak etkisini her daim korumakta, büyü yaptırmakta alışkanlık edinen çok önemli bir kitle alıcısı ve ticari büyücülük sektörüne ciddi paralar yatıran nice gençlik ve kuşak gerçeği  var olmaya devam etmiştir.

Hayatta hiçbir şeyin sonucu nedensiz gerçekleşmemiştir. Bu yüzden her şerde bir hayrı; her hayırda da bir şer vardır anlayışı ile hareket eden  ve bu genel koordinesi ile hareket eden her toplum üyesi, büyü yaptırırken çok dikkatli ve kontrollü ilerlemeli, asla ticari faaliyete konu olan kişi ve kurumalara kendini ve özel bilgilerini alet etmemeli, gerekli görmedikçe hiçbir özel tanımlı bilgiyi kimse ile paylaşmamalıdır.

Aşk büyüsü Yapılma Süreci

Aşk büyüsü çeşitli kimseler kabul etmese de, varlığı kanıtlanmış gerçeklerden bir tanesi, belki en acı olanı ve sabırla beklenmesi gereken uygulamalardandır. Önemli olan uzman ve alanında yetkinliğini kanıtlamış bir bilim adamı profilinin dışına çıkılmaması, aşamalı bir şekilde cereyan eden her durum ve olguya karşı temkinli yaklaşarak büyü yaptıran ve yapana karşı oluşabilecek zararın en aza indirilmesi, potansiyel bir risk ve tehlike durumunda duruma en kısa yoldan müdahale etmekten kaçınmama terminolojisidir.

Dikkatinizi Çekebilir ;  Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır?

Büyüyü yaptıran zaten içinde bulunduğu ruh duygu karmaşası ve ne yaptığını bilmezlik hali ile bir arayışın sonucunda medyumların kapısını çalmıştır. Bu noktada kolay aşk büyüsü yaptırmak isteyen kişi doğru ve gerçek bilgi düzeyi ile donatılmış olan medyumlar tarafından bilinçlendirilmeli, kaliteli zamanın ve sosyal yaşamın nimetlerinden de faydalanılarak, içine kapanmadan, ruhsal ve vücut bütünlüğüne zarar vermeden bu sürecin içinde yer almak, yoluna devam etmek noktasında desteklenmeli, metoda geliştirilerek başka sosyal mecralarca kişinin bilincinin açılmasına destek verilmelidir.

Aşık Etme duası yaptırmak isteyenler dikkatli bir çalışma ve doğru referans yardımları ile medyumların CV ve özelliklerini araştırmalı, mesleğinde yıllarını deviren ve tecrübe noktasında eline su dahi dökülemeyen kimselerce büyü işlem ve aşamalarına kontrollü bir şe kilde adım atılarak; süreç gelinen nokta itibari ile diğerlerinden farklı, kişiyi sosyal ve psikolojik hayata adapte eden bir düzeyde varlığını göstermelidir.

Kolay aşk büyüleri, sevgililer, karı-koca arasında, evli olup ayrılmanın eşiğinde olanlar, söz-nişan halinde düğüne ramak kala ayrılmasından endişe duyulan kimselerin birbirinden ayrılmasına engel ve dayanak oluşturmak amacı ile toplumun farklı kesimleri ve görev alanı seçilmiş kişilerce kolay aşk büyüsüne yönelenler, giderek artan farkındalık düzeyi ile mümkün, varlığını günden güne artıran, oranı yığılan büyü yapıcı kesimin varlığı ile karşı karşıya kalınmaktadır.

Yapılan büyülerin çeşitliliği ve taşıdıkları anlam ve sonuçları, kişiye, bulunduğu ruh dünyasına, vücut bütünlüğüne, güçlü ve dirayetli olup olmama durumuna göre değişmekte olup kolay aşk büyüsü yaptırılması sonrasında büyünün tutup tutmayacağı kesin değildir. Önemi olan kalp rahatlığı ve vicdanın terazisinin dengede olması, asla şaşmamasıdır. Kolay aşk büyüsü tarif ve çeşitliliği medyumlarca şöyle ifade edilmiştir.

Ay Büyüsü Tarifi

Çok kısa bir sürede etkisinin ve sonucunun alındığı büyülerdendir. Sevgiliye istek ve arzusu dolu bir biçimde kavuşmayı bekleyen herkes, adım adım bu muskayı kullanmıştır. Bu tılsımlı ruh hali ile negatif enerji kişiden uzaklaşacak sevginin olumlu ve nefes aldırıcı özelliği bu büyüyü yaptıranları sararak âdeta sevgi enerjisi ile doğal ve temiz bir havaya girilmesine ön ayak olacaktır.

Aşk muskası ayın evrelerine göre düzenlenmekte, her biri bazı ritüeller takip edilerek anlam kazanan, ayın enerjisi ve konumu kişiyi, duygusal boyutta etkisi altına alacak; yumuşak, sakinleştiren ve büyü dolu çekim gücü kişiye ayrı bir enerji ve rahatlama hissi ve sakinleştiricilik özelliği kazandıracaktır.

Ay büyüsü için adıma adım yapılacak öneri ve uygulamalar ise şöyle sıralanmaktadır.

 • -Dolunayın olduğu ve göründüğü ufukta resmettiği zaman sabırla beklenmelidir.
 • -Dolunayın ufukta görülmesi ile su üzerinde yakamoz gibi görünmesi ve suya yansıma vuruş çevresi alanı içinde olması gerekmektedir.
 • -Ay büyüsü için mutlaka sulak alanlara gidilmeli, göl kenarları ve deniz çevreleri tercih edilmelidir.
 • -Dolunayın muhteşem görüntüsü ve  silueti suyun üzerine  yansıdığı ve  harika bir su dolunay ikilisinin görülmesi  karşısında şunlar söylenmelidir.’’lbua salenit cassel vahlak,Naita asphedas raul,lte naitata ut pharmas septadak!’’bu cümleler 3 defa tekrar edilerek  yanınızda getirdiğiniz  küçük bir ayna ile mavi  bezin sarılı bir şekilde  evde saklanması gerekmektedir.
 • -Bu işlem ve uygulamalar ile ayın cezp edici gücü ve ışığı âşıklar arasında çekicilik, gizem, ihtişam ve aşk dolu bir duygu deniz iklimin yaşanmasına kaynaklık ve öncülük edecektir.

Aşk Büyüsünde Sonucu Hemen Alma

Duaların GücüPin
Aşk Büyüsü

Kolay aşk büyüsü yaptırma ve sonucunu hemen alma sürecine girme, anında olduğu gibi ortalama 7-14 gün arasında değişen sonuca gidebilme potansiyeli ile değişim ve uzmanlık gerektiren büyü özelliği göstermektedir.

Dikkatinizi Çekebilir ;  Sevdiğini Kendine Aşık Etme Büyüsü

Alanında yetkin ve uzman bir medyumun kolay aşk büyüsü yapması türlü aşamalar ve sabır duyulması gereken konulardandır.

Aşk büyüsü yapma ve sonucuna hangi aşamada olursa olsun katlanma sabrı gösterme bilinmesi gereken ve önceden önleminin dikkatlice alınmasını öngören olayların ön bir koşulu ve tedbir dâhilinde alınmış kararlar niteliği taşımaktadır.

Medyumların ve kolay aşk büyüsü yapan kutsal kabul edilen Arapça harf ve duaların şekli muhtevası ancak bilgi düzeyi bu konuda gelişmiş, uzman ve elemanların topluma yansıttıkları ışık ve bilgi hazinesi deryalarından kazandırdıkları arşivin paylaşılması, aşk büyücülük geleneğinin doğru ve kaliteli yöntemlerle yapılması işlemleridir.

Kolay aşk büyüsü yaptıranlar ve sosyal hayatını bu şekilde beklenti içinde geçiren herkes, aşk büyüsü süreci ve sonrasında hayatına kattıkları değer bakımından sarsılmadan ve sabırla geçen bir  süreçten sonra  mutlaka  kolay aşk büyüsü  sonrasında yaşanacaklara hazır olmalı, üzülüp, hayat endişesine kapılıp ve yerle yeksan olmadan  yaşam akışına devam etmelidir.

Unutulmamalıdır ki sonucunu yalnız Allah’ın tayin ettiği bir konuda sonucunu en kestirme yoldan tayin etmek hem yanlış hem de sonu getirilemez bir kaygı yumağını ortaya çıkaracaktır. Ne koşulda olursa olsun kolay aşk büyüsünü yaptırma eğiliminde olan psikolojik olarak yıpranmanın eşiğine gelen kişiler muhtevası itibari ile zaten çöküntü noktasındadırlar.

Bu yüzden medyumluk görevini yapan ve kolay aşk büyüsü hazırlığında olan tüm bilim ve büyü içinde kendine yer edinen üstün nitelikli kişiler mutlaka kolay aşk büyüsü yaptıran insanlara yardımcı olmalı, büyünün sonucunda büyü işlemlerinin tutup tutmama ihtimal ve sürecin getireceği ani reaksiyonlara karşı kontrollü ve etkili bir şekilde hazırlamalıdırlar.

Kolay aşk büyüsü yaptırmak isteyen herkes şunu bilmelidir ki; bu konu çok zahmetli ve aşamalarının sabır ve inançla sona yaklaşırken yol kat edilmesi gerektiği, alanında uzman ve kendini yetiştirmiş büyücülük ilmini ve astrolojisini okumuş, mesleğinde tecrübe ile yıllarını vermiş insanların destek ve yardımı dâhilinde hizmet edilmesine olanak tanınması, sadece bu kişilerden yardım ve kolay aşk büyüsü okunacak dua ve yöntemler dâhilinde izlenilmesi gereken metot-işlemleri yaratacaktır.

Aşk büyüsü yaptıranlar ve bu aşamada sevdiğine kavuşmak isteyenler, mutlaka o kişiyi tanımış olmaları, markette, işyerlerinde ve karşılarına çıkabilecek her yerde birbirini tanımış olmaları şarttır ‘’diyen modern dünya medyum büyücüleri aksi halde bir süper stara yapılsa dahi sonucunu alamayacak; negatif bir sonuçla hezimete uğrayacaklardır.

Kolay aşk büyüsü yaptırmak ve psikolojik –sosyal olarak refaha ve feraha ermek başlı başına bir kazanım ve rahatlama biçimidir. Büyü yaptırmak toplum tarafından yok sayılsa bile böyle bir gerçek hep vardır. Önemli olan büyü yaptıran ve etkisi altında kalanlar için sonucunun altından kalkılamaz nitelikte bir tehlikenin olup olmadığıdır. Gönülleri birleştiren ısıtan ve soğutan ve yalnızca Allah’tır. Asla bu sonuç akıllardan çıkarılmamalı, yol ve yöntem terminolojisi bu şekilde tayin edilmelidir.

Aşk Büyüsü Nedir?

Aşk büyüsü, kişinin bir başkasını sevmesi için yapılabilecek bir tür büyüdür. Bu büyü, kişilerin sevgilerinin daha da güçlenmesine yardımcı olabilir ve ilişkiyi daha da sağlamlaştırabilir. Bununla birlikte, aşk büyüsü doğru yolda yapılmadığı takdirde, kişinin enerjisini tamamen çalabilir ve onu kötü etkileyebilir.

Dikkatinizi Çekebilir ;  Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır?

Birçok insan aşk büyüsünü olumlu sonuçlar almak amacıyla yapmaktadır. Fakat, bu büyüyü yapmadan önce, kişilerin niyetlerini iyi düşünmeleri gerekmektedir. Aşk büyüsü yapmak kişinin kendi özgür iradesiyle sevgisini vermesini engelleyebilir ve bu da sonunda bir acıya neden olabilir.

 • Aşk büyüsü yapmak için öncelikle kişilerin isteklerinin çok net olması gereklidir.
 • Ayrıca, büyüyü yapacak kişi iyi bir bilgi birikimine sahip olmalı ve bu konuda profesyonel olarak çalışan birine danışarak yapmalıdır.
 • Aşk büyüsü yaparken doğru materyalleri kullanmak da oldukça önemlidir. İşlemi yapacağınız malzemelerin temiz ve kullanılabilir olması gerekir.

Bu nedenlerden dolayı, aşk büyüsü yapmadan önce, kişilerin kendilerine, sevdiklerine ve de sonuçlarına iyi düşünmeleri gerekmektedir. Aşk büyüsü her ne kadar istenen sonuçları sağlayabilse de, bu amaç için insanların özgür iradesiyle yapılan ve sağlıklı yöntemlerle ilerleyen bir ilişki daha sağlam ve kalıcı olacaktır.

Faydaları Nelerdir?

Kolay Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır ? sorusu sıklıkla sorulan bir sorudur. Aşk büyüsü, insanların karşısındaki kişiyi kendisine aşık etmek için yaptığı bir işlemdir. Bu büyülere başvurmak, bazı durumlar için kaçınılmazdır. Kendi başına yapmaya çalışmak yerine, uzman birinden destek almak daha doğrudur.

Aşk büyüsü yapmak birçok fayda sağlayabilir. Öncelikle, kişinin arzuladığı kişiye yakınlaşmasını sağlar. Böylece, sevdiği insanla arasındaki mesafe kısalır. Ayrıca, aşk büyüsü daha olumlu bir etki sağlayarak, sevdiğiniz kişiyi kendinize daha çok aşık edebilir. Bu sebeple, aşk büyüsü yapmanın birçok faydası vardır.

Aşk büyüsü yapmak tehlikeli bir iş olabilir. Doğrudan hasar verme veya kötüye kullanma niyetinde iseniz, yapmamanız daha doğru olacaktır. Ayrıca, yaptığınız büyünün olası sonuçlarını bilmek önemlidir. Olası etkileri göz önünde bulundurarak, büyüyü yapmanızı veya yapmamanızı tavsiye edebilecek bir uzmandan destek almak, en doğru yol olacaktır.

Etkileri Nasıl Ortaya Çıkar?

Birçok insan aşk için oldukça motive olur ve kolay aşk büyüsü yapması gerektiğini düşünür. Peki, kolay aşk büyüsü nasıl yapılır? Bu tarz bir büyünün sonrasında ortaya çıkan etkiler nelerdir? Bu yazımızda etkileri nasıl ortaya çıkar? sorusuna detaylıca cevap vereceğiz.

 • Sonuç Olarak, kolay aşk büyüsü yaparak etkileri nasıl ortaya çıkar? sorusuna cevap vermiş olduk. Ancak, aşk büyüleri çok ciddi bir konu olduğu için sadece uzmanlar tarafından yapılması gerekiyor. Ayrıca, büyünün sonrasında oluşabilecek etkiler de çok farklılık gösterebilir. Bu nedenle büyü yapmadan önce iyice düşünmek ve bu konuda uzman birinden yardım almakta fayda vardır.

Büyü Sonrasında Olası Etkiler Neler?

Büyü, yüzyıllardır insanlar tarafından çeşitli amaçlarla yapılmaktadır. Aşk büyüsü, insanların sevdikleri kişiyi kendilerine aşık etmek için sıklıkla başvurdukları bir yöntemdir. Ancak, bu tür uygulamaların yapılması sonrasında bazı olası etkiler ortaya çıkabilir.

 • Büyü yapılan kişi, büyüden haberdar olmadan birden bire size karşı yoğun bir ilgi göstermeye başlayabilir.
 • Ancak, bu ilgi sahte ve kısa süreli olabilir. Büyünün etkisi geçtikten sonra, kişi eski haline dönebilir ve sizinle olan ilişkisini sonlandırabilir.
 • Büyü yapılan kişi, sizi aşırı derecede özleyebilir ve sizden ayrı kalamaz hale gelebilir.

Bunların yanı sıra, aşk büyüsü gibi uygulamaların yapılması sonrasında insanların ruhsal ve fiziksel sağlıkları da etkilenebilir. Bu sebeple, aşk büyüsü yapmadan önce kolay aşk büyüsü nasıl yapılır? gibi konuları araştırmanız ve kararınızı buna göre vermeniz faydalı olabilir.

Sonuç olarak, aşk büyüsü gibi uygulamaların yapılmasından sonra bazı olası etkiler ortaya çıkabilir. Bu etkilerden korunmak için, gerekli araştırmaları yaparak ve uzman görüşlerine başvurarak doğru bir karar vermeniz önemlidir.

Aşk Büyüleri konularında Kategorimiz içerisinde ki yazıları inceleyebilirsiniz.

Not: Bu makale içerisinde bulunan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

dermanhoca

ismail hoca namı değer derman hoca sizlere en doğru bilgiyi aktarmak için elinden gelen tüm çabayı sarf eden değerli bir hoca. Alanında uzmanlaşmış bir çok kişiye fayda sağlamış bir zattır.

İlgili Makaleler

5 Yorum

 1. Menekşe Işık dedi ki:

  ismail hocam inşallah güzel yerlere gelirsiniz ismail hocayı arkadaş grubumdan duydum ve bana önerdiklerinde başta ciddiye almadım hoşlandığım çocuğun bana olan ilgisini arttırmak istiyordum benden sevdiğini söylesede ilgili değil ve çok da sevdiği söylenemezdi. ismail hoca sayesinde bu durumu değiştirme şansım varsa hemen denemeliydim ve iletişime geçtim ismail hoca sağolsun sakince durumu dinledi ve gerekli işlemi yaptı ben söylediklerini yapınca zaten hemen değişimi fark ettim ama devam ettim çünkü bağlama duasına ihtyiacım vardı ismail hoca sağolsun o konuda da yardımcı oldu ve şuan bana deliler gibi aşık kendisi herşey için teşekkür ederim hocam iyi ki varsınız

 2. Memo dedi ki:

  ismail hocanın başardıklarından bahsetmek gerekirse bitmez çünkü benim arkadaşlarım ile aramızdaki sorunları çözmeme vesile olmayı sağlayan dualarını mı anlatayım yoksa kız arkadaşımın bana olan saygısının sebebini mi bilemedim çünkü hocam sağolsun benim için çok önemli bi yere sahip birçok konuda iletişimimiz iyiydi ve sağolsunbeni çok dertten kurtardı allah ondan razı olsun hocam çok bilgili ve duaları çok güçlü birisidir

 3. Tuncay dedi ki:

  Çok önemli bir seçmelere hazırlanırken kız arkadaşımla aram açıldı ben kariyeri onun önünde tuttuğum için küstük ve bir daha hiçbirşey eskisi gibi olmayacağını kendisi söylüyor ve bu süreçte sürekli onu dışarda tutuğumu yüzüme vuruyordu. Resmen intikam alır gibi sen o zaman beni çok dışladın beni çok boşladın diyip duruyodu en mutlu anımızda bile tat kaçıran seviyeye geliyordu. Seçmeleri kazandığımda mutluyken bile o surat asıyro ve tadımı kaçırıyordu ismail hocayı duydum ve artık sevgilimin benim için iyi şeyler düşünüp bu boş tripleri bırakması için iletişime geçtim. ismail hoca sağolsun bana verdiği işlem sayesinde kız arkadaşım artık bu ruh halinden kurtuldu ve benimle ilgilenmeye başladı artık neşeimizi kaçıran kişi değildi. Aksine çok çok anlayışlı birisi haline geldi. Şuan çok mutluyuz allah ismail hocamdan razı olsun iyiki var

 4. Vasfiye dedi ki:

  ismail hocamızdan allah razı olsun herşeyden çok mutluyum onun sayesinde sevdiğim beyefendi ile şuan sevgiliyiz. Verdiği aşk vefki sayesinde gerçek mutluluğa ulaştık. Huzurumuz yerine geldi ve aramızdaki sorunlar kalktı zaten birbirimizi sevdiğimizi biliyorduk ama küçük şeyler canımızı sıkıyordu ve bir türlü aramızdaki engel kalkmıyordu ismail Hocamın bize yazdığı aşk vefki sayesinde çok mutlu olduk şuan artık birbirimiz için çok fedakarlık yapıp huzurumuzu bozan şeylerden hemen vazgeçiyoruz iyi ki ismail hocamız var allah razı olsun

 5. Kadir Şimşek dedi ki:

  İnternetten gördüğüm ismail hocamın sayesinde evliliğimiz daha güzel hale geldiği için ismail hocamıza teşekkür ediyorum allah razı olsun ismail hocamdan herkesin elbet 1 kere dinlemesi gereken ve dualarından mahrum kalmaması gerekn bir insan allah ismail hocamdan razı olsun aşk duaları ve huzuru düzelten duaları sayesinde gerçekten dünyadaki mutluluğu hocamız sağlıyor allah razı olsun hocam senden…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.