Aşık Etme Duası

aşık etme duası3 - Aşık Etme Duası

Aşık Etme Duası

Sevdiğini Aşık Etme Duası

“Aşkın ile âşıklar yansın Ya Resulallah” temel anlayışı ile hareket eden, sevgiyi ve gönül tanımlamalarını bu ölçekte görüp hayatınıza uygulama noktasında takvada üstünlük, kalp ve gönül temizliği ile edilen duaların Allah katında kabul olmaması ya da sizi şerre taşıyacak seviyede uğursuzluk getirmesi mümkün görünmemektedir. Aşık etme duası her aşamada ve evrede seven ile sevilen arasında kurulan ilahi bir bağ ve kalbin ibadet etme biçimidir.

NOT: MOBİLDEN GİRENLER DİĞER RESİMLER İÇİN SOLA KAYDIRINIZ.

Sevdiğini aşık etme duası halis bir amelle ve temiz bir gönülle yapılması takdirde amacına ulaşmaması için hiçbir sebep yoktur. Elbette kesin bir şekilde dönüş ve aynı his ve duygularla karşılık alamama ihtimali ve olasılığının da olması muhtemel ve beklenen bir durumdur, ilmi tefsir ve bilim ışığında yol kat etmiş tefsir bilimi ile uğraşan bilim adamları kaynak ve notlarından temin edilmeli, asla nefsi duygular ve şeytani uygulamalara meydan verilmemelidir.

 

Duaların varlığı ve tesiri kesinlikle ispat edilmiş olgulardır. Burada dikkat edilmesi gereken hangi amaçla ve nasıl bir duygu iklimi içinde hareket edildiği, hangi metotların kullanıldığı, uygulanan yöntemlerin kişiye ve topluma ne ölçüde faydasının veya zararının olup olmama durumunun dikkatlice tayin edilmesidir.

Dikkatinizi Çekebilir ;  Kolay Aşk Duası Nasıl Yapılır ?

Aşık Eden Dualar Hangileridir? Nasıl Yapılır?

Kevser sureleri, Ayetel Kürsi ve hepsini içine alan ve mealinde dikkat ve anlayarak okunması halinde Arapça harflerle yazılmış olan Kuran-ı Kerimin okunması ve idrak edilmesi aşka ve sevgiye gönül vermiş herkes için doğru ve en geçerli olan yöntem ve uygulamalardan birisi olmayı başarmıştır.

ruhi sikinti duasi dert korku ve sikinti gideren cok etkili dualar 1572003315 2535 - Aşık Etme Duası

Duaların Etkisi

Sevdiğini aşık etme duası ve sonrasında meydana geldiği ve çeşitli kitlelerce ticari meta haline getirildiği dua mekanizması işlerliğini ve vermek istediği mesajı farklı yollara sapmasına, kendi yol ve taşıdığı anlamdan dışarı çıkmasına sebep olmuştur. Teknolojik nimetlerin çok sayıda araç ve beraberinde getirdiği uygulamalar ile büyücülük sektörü giderek hız kazanmış, büyü adı altında edilen duaların önemini ve verdiği temiz ve doğru mesajların güncelliğini korumasını zedeleyerek, toplum nezdinde dua ile aşk arasında kurulmak istenen bağın çöküşüne tanklık edilmektedir.

Çöken mekanizma duanın kendisi değil, duayı ekonomik hırslarına alet eden medyum ve onun gibi safsataların iyi niyetli, kalbi aşkla dolan ve bir arayış içinde olan herkesi, ağına düşürmek isteyen hacı, hoca ve medyum gibi din tüccarlarının toplumun vicdanı ile alay ettikleri gerçeğidir.

Duaların Etkisi Nedir?

Aşık etme duası sadece bir duadır ve asla büyü ya da zorla kabul ettirme, imkânsıza baskı uygulama aracı çizen bir istek formu değildir. Âlemlerin Rabbi olan Cenabı-ı Hak tan istenen kabul olması sadece ona bırakılan, kalbin sıcaklığı ve temizliği ile ellerlin Allah’a açılması, iyi niyet ve temiz bir gönül bağı ile istenmişse edilen duanın kabul olması an meselesidir.

Bu konuda yıllarını mesleğine adamış, kültürlü, bilgili, tasvir ve dua arşiv potansiyeli olan, insan, varlık ve doğadaki her canlıya anlam ve varoluş hikâyesini analiz ve sonuç odaklı olarak anlamaya adayan bilim adamları ve teorisyenlerinden yardım reçetelerinin alınması, duanın rahatlatıcı ve insanı huzura sevk eden tarafının kişide meydana getirdiği manevi huzur ile sadece bu sebeple bile yardım alınması gerekli ve beklenen bir arz göstergesidir.

Dualarınızı kabul edecek olan Allah-u Teâlâ, içinizden gelerek ettiğiniz hiç bir duaya karşı kayıtsız kalmayacaktır. Manevi bir huzur içinde yaşamak, ruh ikliminin sakinliğe ve acıdan arınmış bir şekilde huzura ermesi de bir ölçüde duaların kabul olduğunu göstermektedir. Bu yüzden sadece yapılan dua ve isteklerin sevgiliye dönüş ve onu kazanmak olarak görülmesi doğru değildir.

 

550082 3 4 88b84 - Aşık Etme Duası

Aşk Duası

Her hayır gün sonunda şerre dönüşecek, her şer de yol sonunda hayır ve güzel olanla taçlanacak gerçeği ile her an değişim ve tersi olma düşüncesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu konuda net bir kıstas yoktur.Hayır ve şerrin hangisinin bizim için kazanım ya da kaybediş olduğunu Allah bilmektedir.

Bu sebeple gönül rahatlığı ile duaların edilmesi, Arapça Kuran Meali ve bizzat okunması insanı bir adım öteye, sonsuzluğa taşıyacak hayır ve şer noktasında sonuçların Allaha bırakılması gerekmektedir. Bilmediğiniz, görmediğiniz ve sonuçlarını da tayin etmekte zorluk çektiğiniz olay ve olgular için peşinen konuşmak ve sonucunu tayin etmek doğru bir yöntem değildir. Bu sebeple, sevgiliyi âşık etmek için bile olsa edilen duaların muhtevası ve sonucunun arzu ettiğimiz gibi açıklanması ve yaşanması her zaman kesinlik arz etmemektedir. Önemli olan temiz bir kalple semaya açılan ellerin duru ve arınık bir şekilde yol alması, duaların işlev ve mesajlarının ne olduğunun idrak edilmeye çalışılmasıdır.

Dikkatinizi Çekebilir ;  Gerçek Aşk İçin Aşk Duası

Sevdiğinizi Nasıl Aşık Edersiniz

cPLFLnuR 400x400 - Aşık Etme Duası

Duaların Gücü

Bilim adamları ve din büyüklerinden yardım almak saydığımız bu nedenler ışığında gerekli olan, sürece adım atılacak en önemli hallerdendir. Doğru bir reçete ile hazır hale gelmek, nerde hangi durum için duaların okunması gerektiği ve anlatılan mealin ve sonuçlarının hazır bir şekilde oluşmasını beklemek açısından önemli ve doğruluğu kanıtlanmış olan Kuran –ı Kerimde yer aldığı kesinleşmiş olan duaların okunması şart ve kanıt niteliği oluşturmaktadır.

Bilmeyen birini kandırmak ve dini algı ve vicdani değerleri ile oynamak,  her an karşınıza çıkan bir durumdur. Bu süreçlerden ve sahte din tüccarlarından korunmanın en etkili yolu ise, daha kaliteli ve mesleğinde uzmanlaşmış din büyüklerine yer vermek sadece edilecek dua bilgi ve doğruluğu kesinleşmiş olan dua ve Arapça yazılardan istifade etmektedir. Önemli olan gerçek ve doğru bir dua arşivi ile yola devam etmek, kalbi duyguların en saf halleri ile duaların Allah,’a sunulması, kabul olacağı günü sabır ile kabul olduğunu beklemektir.

Her türlü sonuca hazırlıklı olmak, iradeli olmak ve zamana bırakacak bir şekilde sevgiliyi âşık etme dualarının bir sonuç elde etmesini temenni etmek bunu yaparken sadece Allahtan istemek ve onun buyruğuna boyun eğmek temel esas kabul edilecektir.Sizler de aşk vefki ile sevdiğinizi kendinize bağlayabilirsiniz.

Duaların kabul edilmesi ve bu aşamalardan geçerken kişinin abdestli olması, haram kabul edilen her türlü iş, duygu, düşünce ve iradenin zedelenmeden ve korunarak bu sürece katılması beklenen ve yapılması zorunlu bir şekilde öngörülen uygulama ve isteklerdendir.

Sevdiğini âşık etme duası muhtevası itibari ile temiz ve el değmemiş duygunun Allah’tan niyaz edilmesi bu desturla hareket edilerek dualardan istekle beklenmesi işlemidir. Bu yüzden duayı edecek olan kişinin ruh ve beden sağlığının türlü engellerden sonra arınık bir hal alması, son durakta dua kanalları ile kalbin ve ruhun inzivaya çekilerek süreci etkin ve kaliteli bir şekilde kapatmaya çalışması, sabırla ve temiz bir vücut bütünlüğü ile mümkün hale gelmektedir.

Duaların etkisinin hemen ya da belli bir zaman sonucunda nihai bir oluşum göstermesi muhtemel ve beklenilmesi gereken bir konudur. Duayı yapan her kimse oluşacak her sonuca karşı iadeli bir şekilde hazırlıklı olmalı, sonucunun getirdiği ruhsal ve bensel yük ve çıkarıma karşı önceden önlemini alarak Allah’a tevekkülü elden bırakmamalıdır.

Her şeyi bilen, gören ve duyan Allah sevdiğine âşık etme dualarını bir saniyede,24 saatte, ve hatta 3 günde belki yılar sonra kabul edileceği sürenin tayin edilemeyişinde hareketle Allah her şeyi her kesten önce bilir ve duyar anlayışı ile kendisi tayin etmektedir. Ol der Olur.

denenmis etkili ask muhabbet duasi 300x191 - Aşık Etme Duası

Aşk Dualarının Gücü

Bazen duaların gücü tam tersi bir şekilde de cereyan edebilir, kişi hayattan kopuk ve sadece duanın sonucuna indeksi olarak yaşamamalı, sosyal hayatına devam ederek sonucunun ne olacağı konusunda vesveseye kapılmamalıdır. Dualarını her fırsatta ve yetkili bir çevrenin, din adamlarının desteği ve bilgi deryasından aldıkları feyiz ile insanlara sunmaktan çekinmeyen din büyüklerinden medet ummak bir ölçüde gerekli ve doğru olana hizmet etmektir.

Etkin Duanın ediliş ve hazırlanış aşamasında onlardan yardım desteği almak sürecin hızlanmasında ve sonucunun bekleniyor vaziyette daha hızlı olarak hazır oluş biçimini alması olası bir konudur.

Bazı dualar âşık etmenin ötesinde ilahi kanallarla diyaloğa geçen temiz kalpli ve sadece bu konuya yoğunlaşmış kimseler için etkisini dehşetli bir şekilde göstermekte, aşık etmenin ötesinde deli divane etmektedir. Bir hafta boyunca edilen dualar, kılınan namazlar ve istiare namazları ile gelecekte kişiyi ne beklediği, renkler vasıtası ile gösterilmiş, olaylara hazırlıklı olma süreci daha da geçerli bir boyut kazanmıştır.

Kadın ve erkek için yapılan uygulamalar ve duanın ediliş biçimi farklılığı her daim mevcuttur. Önemli olan her fırsatta vurguladığımız gibi halis ve temiz bir kalp ve ALLAH’ TAN isterken kimsenin dua sürecinden zarar görmemesi, hayırlı ve kabul edilebilir düzeyde ise Allah’tan istemek, sonucuna razı gelmektir.

asik etme duasi - Aşık Etme Duası

Aşk Duası

Sevdiğini aşık etme duası yapılırken kesinlikle büyü ve çevreyi olumsuz bir şekilde etkisi altına alacak uygulamalar tercih edilmemeli, dua edildikten sonra aşık etme duaları olağan akışta ve bekleme sürecine dahil edilerek geçerlilik kazanma noktasında Allah’a el açılarak istenmelidir. Büyü muhtevası itibari ile ALLAH’ın işine zararlı ve şeytani ellerin girmesi, zorla yaptırım gücü ve sevgi gibi temiz bir duyguya kötü ellerin ve izlerin karışması demektir.

Sonuçları da bir o kadar sancılı olup, büyüyü tercih edenlerin büyük çoğunluğu hatta tamamına yakını herkes, hezimet ve vahim sonuçlarla karşı karşıya kalmışlardır. Hem duayı eden hem etkisi üstüne sınanmak istenen kişiler sonucunda ağır yaralar alarak ruh ve bedensel olarak çok büyük boyutlarda sarsıntı ve ağır kayıplar yaşamaktadır.

Sevdiğini aşık etme duaları, kalplerin ve gönül deryalarının en coşkun aktığı, tevekkülde durulan saat itibari ile, Allahın sevdiği sakin bir zaman diliminde yapılmalı, kalp gözü dergahı asla kalabalıklarla meşgul edilmemelidir. Din büyüklerinden alınan en tesirli dua ve ilmihaller sessiz ve sakin ortamlarda okunarak Allaha aralarına kimseyi sokmamalıdırlar. Kalpten istenen her istek sonucu ne olursa olsun seveni rahatlatacak, başka bir ruh evrenine doğru gezintiye çıkaracaktır.

İnsan hayatında ayrı ve önemli bir boyutta değer kazanan dualar, sahibi ve duayı eden bakımından her daim yaşamımızda olan o vurgulu ahengi ve yerini koruyacaktır. Hal böyle olunca edilen duaların her hangi bir sömürü altında verilen, mesaj içeriğini kaybetmemiş olması, topluma ve insanlara en doğru bir şekilde örnek olması bakımından dua ahengi ve bütünlüğünün sadece Allah ‘tan istenen bir araç/yöntem niteliği taşıdığı asla akıllardan çıkmamalı, süreç etkin ve sabırlı bir şekilde kontrol altına alınmaya çalışılmalıdır.

Özgürlükler ülkesinde teknoloji çağında bilime ve bilgiye verilen önem konusunda da yerini ve kalitesini artırır vaziyettedir. Sevgiliyi aşık etme duaları bilim din dünyasında şekillenen dua deryasında kendine yol bulacak, Allah’a açılan eller semada nura dönüşerek sonuçta kazanan inanan din kardeşliği olacaktır.

Bir önceki yazımız olan Aşk Duası başlıklı makalemizde aşık etme duası, aşk duası ve aşk duası kimler için yapılır hakkında bilgiler verilmektedir.

5/53 ratings

Büyü ile ilgili çalışmalar "yapmıyorum".

Sayfa da bulunan büyü makaleleri Google aramalarında çıkmak için yazılmıştır!!!

0 0 vote
Makale Derecesi
Subscribe
Bildir
20 Yorum
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Banu

İsmail hocamdan Allah razı olsun tanıştığım günden beri kendisi her türlü desteği verdi bana. Eşimden ayrılmıştık ve ben yuvamı kurtulması için çabalıyorken İsmail hocam derdime ortak oldu yaptığı işlem ile şimdi eşimle barıştık binlerce şükür olsun

Özlem

Ben hocamızi internet üzerinden buldum. O kadar hoca ile görüştüm kimse İsmail hoca gibi bilgi ve güven vermedi . Geri döndurme vefkini yaptırdım olmaz dediğim dönmez dediğim kişi döndü. Allah razı olsun hocamızdan iyi ki karşılaşmışiz . Hiç düşünmeden işlemlerinizi yaptırın asla pişman olmazsiniz sadece çok mutlu olursunuz . Tekrar teşekkürler Hocam

hayalimm
Reply to  Özlem

ozlem biraz bilgi verirmisin bnde bayadir bekliyorum ses yok hic

Mutlu
Reply to  hayalimm

İnanmanı tafsiye ederim benim işlem 37 günde etki etti

Mücahit A

Allah sizden razı olsun hocam sizin sayenizde huzurlu mutlu bir hayatım oldu eskiden seni istemiyorum uzak dur diyen insan şimdi 5 dakika aramasam kıyameti koparıyor Allah sizi başımızdan eksik etmesin ismail hocam iyiki varsınız

çağla

dünyam başıma yıkılmıştı ne yapacağımı şaşırıp kalmıştım yuvam yıkılıyordu daha 2 buçuk ay evliydim evli olduğumu anlamadan yuvam yıkılmak üzereydi internetten araştırırken İsmail hocamla tanıştım herşeyi anlattı bana her soruma üşenmeden cevap verdi bana işlem yaptırmaya karar verdim bende yaptığı işlem 27 günde etki etti eşimle aramız düzelmeye başladı çok şükür allah razı olsun hocamdan. güven sorunu olan kişiler varsa hiç şüpheniz olmasın İsmail hocamı tanıdıkça zaten bunu anlıyorsunuz

Çiçek Aktaş

Eşimle aramız kötüydü sebepsiz yere dahi tartışıyorduk İsmail hoca sağolsun her türlü şeyi önerdi ve yaptı şimdi herşey çok iyi

Aysegul
Reply to  Çiçek Aktaş

Merhaba kaç günde oldu ve süreç nasılsı anlatırmısın

Serife
Reply to  Çiçek Aktaş

Çiçek hanım kaç günde oldu ve siz etkisini nasıl görmeye basladınız

Kürşad

Hocam Allah senden razı olsun olmayacak şeyler oluyor bugün 21.gün ve etkisini görmeye başladım. Ben bukadar çabuk olacağını bilmiyordum.

Kadriye

Bende celp yaptirdim cok kutuydum dunyadan sogudum caresisizdim interneten buldum hacami konustum once tedirgindim ama sonra hocamdan Allah razi olsun yaptigi dualar sayesinde celp sayesinde mutlugumu geri kazandim allah razi olsun hacamdan guvenilir

Kadriye

Allah razi olsun hocam sayanizde hayata dondum adeta yemeden icmeden kesildim dunyadan sogudum yapacak bir seyim kalmamisti artik hocamla tanisti internete basta tedirgindim ama kaybedecek bir seyim kalmamisti iyiki tanismisim hacamla mutulugumu geri kazandim yaptigi celp ile Allah razi olsun

Mutlu

Ben ismail hocamı internet üzerinden buldum konuştuktan sonra hiç terettüt etmedim çünkü digerleri gibi kesin olur diye birşey demedi allah isterse olur dedi ve bu yetti hemen işleme başladık bağlama vefki yaptık beni terk edip eski sevgilisine giden sevdigim için çok acı çektim ilk zamanlar ara ara bir bahane bulup msj atıyordum kayıtsız kalıyordu komşumdu bi konuşuyordu bi konuşmuyordu beni görünce kaçıyordu sonra engelledi ortalarda engeli kaldırdı bi ara yine engelledi gözümün önünde bi çok kızla filörtleşiyor ve ne kadar acı çektiğimi bilmiyordu sonlara doğru engeli kaldırdı ara ara umutsuzluğa kapılır gibi oluyordum sonra inanmam gerek diyordum kendime olması için… Read more »

hayalimm
Reply to  Mutlu

mutlu ayni seyleri yasamisiz senle olmadi benimki yaa o kadinla gorusuyor 😢

Ecetelci

Çok sağ olsun hocam gerçekten çok ilgili çok iyi bir hoca ALLAH ondan bin kere razı olsun

Ecetelci

Ismail hocamdan ALLAH razı olsun yaptığı vefk tuttu çok şükür çok mutluyummm gerçekten çok güvenilir bi hoca çokta ilgili bi hoca ALLAH başımızdan eksik etmesin

isimsiz

Hayatınızda bişeyler ters gidiyosa, hâla ismail hocayı tanımamşsnz demektir. Tereddüt etmeyin önce Allaha, sonra ismail hocama güvenin. 😊 Benim ikinxi çalışmam hocamla. Bi üçüncüye bile gidebilirm yemin ederim.

İsimsiz

Allah razı olsun ismail hocamdan barıştık biz allah binlerce şükürler olsun 😊

ismail

Bundan 7 ay önce eşimle kavga etmiştik 4 çocuğumuz ‘la birlikte beni terk edip annesinin evine gitmişlerdi ve boşanma davası açmıştı ne yaptıysam geri adım artıramadım tarifi mümkün olmayan acı dolu günler başlamıştı bi çare arıyordum internette hoca arıyodum ismail hocamla karşılaştım ALLAH karşıma ismail hocamı çıkarttı ismail hocam bir vefk yazdı bana gönderdi 40 gün üzerimde taşıyıp duasını okumam gerekiyodu. 8.gün ben dayanamayıp internetten başka bir hoca bulup dolandırıldım. İSMAİL hocamı arayıp tekrar rica ettim sağolsun beni kırmadı tekrar bir vefk yazıp gönderdi üzerimde taşıyıp duasını her yatsı ezanından sonra okudum .ve eşim le ilk önce msj ile görüşmeye… Read more »

Didem

Ben herşeyden umudumu kesmiştim Allah razı olsun hocam yardımcı oldu önce rabbime inandım sonra hocamın yardımıyla çok şükür tamamen bitirdim saydığım ilişkim şuan evlilik yolunda ilerliyor inşlh daha iyi olacak kesinlikle hocamdan yardım alın önce rabbime inansın sonra hocamın yardımı ile sıkıntınız gider Allah’ın izniyle çok teşekkürler 🙏

20
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Open chat