İsmaiLHoca
Aşk Duaları

Aşık Etme Duası

Aşık Etme Duası, çeşitli duaları içeren bir uygulamadır. Bu dua ile sevdiğiniz insana karşı duygularınızı güçlendirmeyi, onu kendinize aşık etmeyi amaçlarsınız. Sevdiğiniz kişinin size karşı ilgi duymasını, sizinle daha sık vakit geçirmesini, size karşı aşk beslemesini hedefleyen Aşık Etme Duası, birçok insan tarafından tercih edilmektedir.

Aşık Etme Duası, bir çeşit manevi yöntemdir. Bu uygulama ile sevdiğiniz kişiye karşı hissettiğiniz duyguları daha da güçlendirerek onun size karşı aşk beslemesine olanak sağlarsınız. Bazı dualarda Allah’a yapılan dua etmek, bazılarında ise meleklerden yardım talep etmek yer alır.

Aşık Etme Duası için tercih edebileceğiniz dualar arasında Papaz Büyüsü, Yılan Büyüsü, Ayırma Büyüsü, Çok Eşli Büyü gibi farklı uygulamalar yer alır. Ancak, manevi yönde tercih edilen dualar arasında Ayetel Kürsi, Muhammed Mustafa duası gibi uygulamalar da yer alır.

Aşık Etme Duası, süreçleri değişen bir uygulama olduğundan, etkisinin ne zaman göstereceği de kişiden kişiye farklılık gösterir. Kimi zaman duanın etkisi hemen görülebilirken, bazı durumlarda birkaç hafta ya da aylar sonra hissedilebilir.

Aşık Etme Duası Nedir?

Aşık etme duası, tutkulu ve kuvvetli bir aşk için yapılan bir dualardır. Bu dua, Allah’ın sevgisini kazanmak, aşkı ve tutkuyu artırmak, sevdiğiniz kişinin aklını kontrol altında tutmak için kullanılır.

Aşık etme duası, kuvvetli bir inancın gerektirdiği şeydir. Dua etmek, yalnızca dil kullanarak değil, aynı zamanda yargılarınızı, davranışlarınızı ve manevi uyanıklığınızı kontrol ederek gerçekleşir. Öncelikle, Allah’a inançlı olmalı ve samimi bir şekilde dileklerinizi iletmelisiniz.

Yapmanız gereken, sevdiğiniz kişinin adını hayal etmek, Allah’a dua etmek ve niyetinizi bildirmektir. Aşık etme duası yaparken, Hangi Durumlarda Kullanılır, Hangi Yöntemlerle Uygulanabilir ve Hangi Dualar Tercih Edilmelidir sorularına da cevap aramalısınız. Bu sorular, sizin yolculuğunuzun hedefi ve süresi hakkında size yol gösterecektir.

Aşık Etme DuasıPin
Aşık Etme Duası

                               Sevdiğini Aşık Etme Duası

“Aşkın ile âşıklar yansın Ya Resul Allah” temel anlayışı ile hareket eden, sevgiyi ve gönül tanımlamalarını bu ölçekte görüp hayatınıza uygulama noktasında takvada üstünlük, kalp ve gönül temizliği ile edilen duaların Allah katında kabul olmaması ya da sizi şerre taşıyacak seviyede uğursuzluk getirmesi mümkün görünmemektedir. Aşık Etme Duası her aşamada ve evrede seven ile sevilen arasında kurulan ilahi bir bağ ve kalbin ibadet etme biçimidir.

Sevdiğini Aşık Etme Duası halis bir amelle ve temiz bir gönülle yapılması takdirde amacına ulaşmaması için hiçbir sebep yoktur. Elbette kesin bir şekilde dönüş ve aynı his ve duygularla karşılık alamama ihtimali ve olasılığının da olması muhtemel ve beklenen bir durumdur, ilmi tefsir ve bilim ışığında yol kat etmiş tefsir bilimi ile uğraşan bilim adamları kaynak ve notlarından temin edilmeli, asla nefsi duygular ve şeytani uygulamalara meydan verilmemelidir.

Duaların varlığı ve tesiri kesinlikle ispat edilmiş olgulardır. Burada dikkat edilmesi gereken hangi amaçla ve nasıl bir duygu iklimi içinde hareket edildiği, hangi metotların kullanıldığı, uygulanan yöntemlerin kişiye ve topluma ne ölçüde faydasının veya zararının olup olmama durumunun dikkatlice tayin edilmesidir.

Dikkatinizi Çekebilir ;  Çok Etkili Aşk Duası

                Aşık Eden Dualar Hangileridir? Nasıl Yapılır?

Kevser sureleri, Ayet el Kürsü ve hepsini içine alan ve mealinde dikkat ve anlayarak okunması halinde Arapça harflerle yazılmış olan Kuran-ı Kerimin okunması ve idrak edilmesi aşka ve sevgiye gönül vermiş herkes için doğru ve en geçerli olan yöntem ve uygulamalardan birisi olmayı başarmıştır.

Aşık Etme Duası
Duaların Etkisi

Sevdiğini aşık etme duası ve sonrasında meydana geldiği ve çeşitli kitlelerce ticari meta haline getirildiği dua mekanizması işlerliğini ve vermek istediği mesajı farklı yollara sapmasına, kendi yol ve taşıdığı anlamdan dışarı çıkmasına sebep olmuştur.

Teknolojik nimetlerin çok sayıda araç ve beraberinde getirdiği uygulamalar ile büyücülük sektörü giderek hız kazanmış, büyü adı altında edilen duaların önemini ve verdiği temiz ve doğru mesajların güncelliğini korumasını zedeleyerek, toplum nezdinde dua ile aşk arasında kurulmak istenen bağın çöküşüne tanklık edilmektedir.

Çöken mekanizma duanın kendisi değil, duayı ekonomik hırslarına alet eden medyum ve onun gibi safsataların iyi niyetli, kalbi aşkla dolan ve bir arayış içinde olan herkesi, ağına düşürmek isteyen hacı, hoca ve medyum gibi din tüccarlarının toplumun vicdanı ile alay ettikleri gerçeğidir.

                                              Duaların Etkisi Nedir?

Aşık Etme Duası sadece bir duadır ve asla büyü ya da zorla kabul ettirme, imkânsıza baskı uygulama aracı çizen bir istek formu değildir. Âlemlerin Rabbi olan Cenabı-ı Hak tan istenen kabul olması sadece ona bırakılan, kalbin sıcaklığı ve temizliği ile ellerin Allah’a açılması, iyi niyet ve temiz bir gönül bağı ile istenmişse edilen duanın kabul olması an meselesidir.

Bu konuda yıllarını mesleğine adamış, kültürlü, bilgili, tasvir ve dua arşiv potansiyeli olan, insan, varlık ve doğadaki her canlıya anlam ve varoluş hikâyesini analiz ve sonuç odaklı olarak anlamaya adayan bilim adamları ve teorisyenlerinden yardım reçetelerinin alınması, duanın rahatlatıcı ve insanı huzura sevk eden tarafının kişide meydana getirdiği manevi huzur ile sadece bu sebeple bile yardım alınması gerekli ve beklenen bir arz göstergesidir.

Dualarınızı kabul edecek olan Allah-u Teâlâ, içinizden gelerek ettiğiniz hiç bir duaya karşı kayıtsız kalmayacaktır. Manevi bir huzur içinde yaşamak, ruh ikliminin sakinliğe ve acıdan arınmış bir şekilde huzura ermesi de bir ölçüde duaların kabul olduğunu göstermektedir. Bu yüzden sadece yapılan dua ve isteklerin sevgiliye dönüş ve onu kazanmak olarak görülmesi doğru değildir.

 

Aşk DuasıPin
Aşk Duası

Her hayır gün sonunda şerre dönüşecek, her şer de yol sonunda hayır ve güzel olanla taçlanacak gerçeği ile her an değişim ve tersi olma düşüncesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu konuda net bir kıstas yoktur. Hayır ve şerrin hangisinin bizim için kazanım ya da kaybediş olduğunu Allah bilmektedir.

Bu sebeple gönül rahatlığı ile duaların edilmesi, Arapça Kuran Meali ve bizzat okunması insanı bir adım öteye, sonsuzluğa taşıyacak hayır ve şer noktasında sonuçların Allaha bırakılması gerekmektedir.

Bilmediğiniz, görmediğiniz ve sonuçlarını da tayin etmekte zorluk çektiğiniz olay ve olgular için peşinen konuşmak ve sonucunu tayin etmek doğru bir yöntem değildir. Bu sebeple, sevgiliyi âşık etmek için bile olsa edilen duaların muhtevası ve sonucunun arzu ettiğimiz gibi açıklanması ve yaşanması her zaman kesinlik arz etmemektedir. Önemli olan temiz bir kalple semaya açılan ellerin duru ve arınık bir şekilde yol alması, duaların işlev ve mesajlarının ne olduğunun idrak edilmeye çalışılmasıdır.

Dikkatinizi Çekebilir ;  Uzaktaki Birini Aşık Etme Duası

                                              Sevdiğinizi Nasıl Aşık Edersiniz

Duaların GücüPin
Duaların Gücü

Bilim adamları ve din büyüklerinden yardım almak saydığımız bu nedenler ışığında gerekli olan, sürece adım atılacak en önemli hallerdendir. Doğru bir reçete ile hazır hale gelmek, nerde hangi durum için duaların okunması gerektiği ve anlatılan mealin ve sonuçlarının hazır bir şekilde oluşmasını beklemek açısından önemli ve doğruluğu kanıtlanmış olan Kuran –ı Kerimde yer aldığı kesinleşmiş olan duaların okunması şart ve kanıt niteliği oluşturmaktadır.

Bilmeyen birini kandırmak ve dini algı ve vicdani değerleri ile oynamak,  her an karşınıza çıkan bir durumdur. Bu süreçlerden ve sahte din tüccarlarından korunmanın en etkili yolu ise, daha kaliteli ve mesleğinde uzmanlaşmış din büyüklerine yer vermek sadece edilecek dua bilgi ve doğruluğu kesinleşmiş olan dua ve Arapça yazılardan istifade etmektedir. Önemli olan gerçek ve doğru bir dua arşivi ile yola devam etmek, kalbi duyguların en saf halleri ile duaların Allah’a sunulması, kabul olacağı günü sabır ile kabul olduğunu beklemektir.

Her türlü sonuca hazırlıklı olmak, iradeli olmak ve zamana bırakacak bir şekilde sevgiliyi âşık etme dualarının bir sonuç elde etmesini temenni etmek bunu yaparken sadece Allahtan istemek ve onun buyruğuna boyun eğmek temel esas kabul edilecektir. Sizler de aşk vefki ile sevdiğinizi kendinize bağlayabilirsiniz.

Duaların kabul edilmesi ve bu aşamalardan geçerken kişinin abdestli olması, haram kabul edilen her türlü iş, duygu, düşünce ve iradenin zedelenmeden ve korunarak bu sürece katılması beklenen ve yapılması zorunlu bir şekilde öngörülen uygulama ve isteklerdendir.

Sevdiğini âşık etme duası muhtevası itibari ile temiz ve el değmemiş duygunun Allah’tan niyaz edilmesi bu desturla hareket edilerek dualardan istekle beklenmesi işlemidir. Bu yüzden duayı edecek olan kişinin ruh ve beden sağlığının türlü engellerden sonra arınık bir hal alması, son durakta dua kanalları ile kalbin ve ruhun inzivaya çekilerek süreci etkin ve kaliteli bir şekilde kapatmaya çalışması, sabırla ve temiz bir vücut bütünlüğü ile mümkün hale gelmektedir.

Aşık Etme DuasıPin
Aşık Etme Duası

                                                                 Aşk Dualarının Gücü

Bazen duaların gücü tam tersi bir şekilde de cereyan edebilir, kişi hayattan kopuk ve sadece duanın sonucuna indeksi olarak yaşamamalı, sosyal hayatına devam ederek sonucunun ne olacağı konusunda vesveseye kapılmamalıdır. Dualarını her fırsatta ve yetkili bir çevrenin, din adamlarının desteği ve bilgi deryasından aldıkları feyiz ile insanlara sunmaktan çekinmeyen din büyüklerinden medet ummak bir ölçüde gerekli ve doğru olana hizmet etmektir.

Etkin Duanın ediliş ve hazırlanış aşamasında onlardan yardım desteği almak sürecin hızlanmasında ve sonucunun bekleniyor vaziyette daha hızlı olarak hazır oluş biçimini alması olası bir konudur.

Bazı dualar âşık etmenin ötesinde ilahi kanallarla diyaloğa geçen temiz kalpli ve sadece bu konuya yoğunlaşmış kimseler için etkisini dehşetli bir şekilde göstermekte, aşık etmenin ötesinde deli divane etmektedir. Bir hafta boyunca edilen dualar, kılınan namazlar ve istiare namazları ile gelecekte kişiyi ne beklediği, renkler vasıtası ile gösterilmiş, olaylara hazırlıklı olma süreci daha da geçerli bir boyut kazanmıştır.

Kadın ve erkek için yapılan uygulamalar ve duanın ediliş biçimi farklılığı her daim mevcuttur. Önemli olan her fırsatta vurguladığımız gibi halis ve temiz bir kalp ve ALLAH’ TAN isterken kimsenin dua sürecinden zarar görmemesi, hayırlı ve kabul edilebilir düzeyde ise Allah’tan istemek, sonucuna razı gelmektir.

Aşk Duası
Aşk Duası

Sevdiğini aşık etme duası yapılırken kesinlikle büyü ve çevreyi olumsuz bir şekilde etkisi altına alacak uygulamalar tercih edilmemeli, dua edildikten sonra aşık etme duaları olağan akışta ve bekleme sürecine dahil edilerek geçerlilik kazanma noktasında Allah’a el açılarak istenmelidir. Büyü muhtevası itibari ile Allah’ın işine zararlı ve şeytani ellerin girmesi, zorla yaptırım gücü ve sevgi gibi temiz bir duyguya kötü ellerin ve izlerin karışması demektir.

Sonuçları da bir o kadar sancılı olup, büyüyü tercih edenlerin büyük çoğunluğu hatta tamamına yakını herkes, hezimet ve vahim sonuçlarla karşı karşıya kalmışlardır. Hem duayı eden hem etkisi üstüne sınanmak istenen kişiler sonucunda ağır yaralar alarak ruh ve bedensel olarak çok büyük boyutlarda sarsıntı ve ağır kayıplar yaşamaktadır.

Sevdiğini aşık etme duaları, kalplerin ve gönül deryalarının en coşkun aktığı, tevekkülde durulan saat itibari ile, Allah’ın sevdiği sakin bir zaman diliminde yapılmalı, kalp gözü dergahı asla kalabalıklarla meşgul edilmemelidir. Din büyüklerinden alınan en tesirli dua ve ilmihaller sessiz ve sakin ortamlarda okunarak Allaha aralarına kimseyi sokmamalıdırlar. Kalpten istenen her istek sonucu ne olursa olsun seveni rahatlatacak, başka bir ruh evrenine doğru gezintiye çıkaracaktır.

Aşk Duaları Kategorimizi inceleyerek bir çok makalemize göz atabilirsiniz.

Not: Bu makale içerisinde bulunan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

dermanhoca

ismail hoca namı değer derman hoca sizlere en doğru bilgiyi aktarmak için elinden gelen tüm çabayı sarf eden değerli bir hoca. Alanında uzmanlaşmış bir çok kişiye fayda sağlamış bir zattır.

İlgili Makaleler

22 Yorum

 1. Banu dedi ki:

  İsmail hocamdan Allah razı olsun tanıştığım günden beri kendisi her türlü desteği verdi bana. Eşimden ayrılmıştık ve ben yuvamı kurtulması için çabalıyorken İsmail hocam derdime ortak oldu yaptığı işlem ile şimdi eşimle barıştık binlerce şükür olsun

 2. Özlem dedi ki:

  Ben hocamızi internet üzerinden buldum. O kadar hoca ile görüştüm kimse İsmail hoca gibi bilgi ve güven vermedi . Geri döndurme vefkini yaptırdım olmaz dediğim dönmez dediğim kişi döndü. Allah razı olsun hocamızdan iyi ki karşılaşmışiz . Hiç düşünmeden işlemlerinizi yaptırın asla pişman olmazsiniz sadece çok mutlu olursunuz . Tekrar teşekkürler Hocam

  1. hayalimm dedi ki:

   ozlem biraz bilgi verirmisin bnde bayadir bekliyorum ses yok hic

   1. Mutlu dedi ki:

    İnanmanı tafsiye ederim benim işlem 37 günde etki etti

 3. Mücahit A dedi ki:

  Allah sizden razı olsun hocam sizin sayenizde huzurlu mutlu bir hayatım oldu eskiden seni istemiyorum uzak dur diyen insan şimdi 5 dakika aramasam kıyameti koparıyor Allah sizi başımızdan eksik etmesin ismail hocam iyiki varsınız

 4. çağla dedi ki:

  dünyam başıma yıkılmıştı ne yapacağımı şaşırıp kalmıştım yuvam yıkılıyordu daha 2 buçuk ay evliydim evli olduğumu anlamadan yuvam yıkılmak üzereydi internetten araştırırken İsmail hocamla tanıştım herşeyi anlattı bana her soruma üşenmeden cevap verdi bana işlem yaptırmaya karar verdim bende yaptığı işlem 27 günde etki etti eşimle aramız düzelmeye başladı çok şükür allah razı olsun hocamdan. güven sorunu olan kişiler varsa hiç şüpheniz olmasın İsmail hocamı tanıdıkça zaten bunu anlıyorsunuz

 5. Çiçek Aktaş dedi ki:

  Eşimle aramız kötüydü sebepsiz yere dahi tartışıyorduk İsmail hoca sağolsun her türlü şeyi önerdi ve yaptı şimdi herşey çok iyi

  1. Aysegul dedi ki:

   Merhaba kaç günde oldu ve süreç nasılsı anlatırmısın

  2. Serife dedi ki:

   Çiçek hanım kaç günde oldu ve siz etkisini nasıl görmeye basladınız

 6. Kürşad dedi ki:

  Hocam Allah senden razı olsun olmayacak şeyler oluyor bugün 21.gün ve etkisini görmeye başladım. Ben bukadar çabuk olacağını bilmiyordum.

 7. Kadriye dedi ki:

  Bende celp yaptirdim cok kutuydum dunyadan sogudum caresisizdim interneten buldum hacami konustum once tedirgindim ama sonra hocamdan Allah razi olsun yaptigi dualar sayesinde celp sayesinde mutlugumu geri kazandim allah razi olsun hacamdan guvenilir

 8. Kadriye dedi ki:

  Allah razi olsun hocam sayanizde hayata dondum adeta yemeden icmeden kesildim dunyadan sogudum yapacak bir seyim kalmamisti artik hocamla tanisti internete basta tedirgindim ama kaybedecek bir seyim kalmamisti iyiki tanismisim hacamla mutulugumu geri kazandim yaptigi celp ile Allah razi olsun

 9. Mutlu dedi ki:

  Ben ismail hocamı internet üzerinden buldum konuştuktan sonra hiç terettüt etmedim çünkü digerleri gibi kesin olur diye birşey demedi allah isterse olur dedi ve bu yetti hemen işleme başladık bağlama vefki yaptık beni terk edip eski sevgilisine giden sevdigim için çok acı çektim ilk zamanlar ara ara bir bahane bulup msj atıyordum kayıtsız kalıyordu komşumdu bi konuşuyordu bi konuşmuyordu beni görünce kaçıyordu sonra engelledi ortalarda engeli kaldırdı bi ara yine engelledi gözümün önünde bi çok kızla filörtleşiyor ve ne kadar acı çektiğimi bilmiyordu sonlara doğru engeli kaldırdı ara ara umutsuzluğa kapılır gibi oluyordum sonra inanmam gerek diyordum kendime olması için ve mutlu son 37 gün msjla beni özledigini söyledi ona inanmadığımı söyledim ve artık inanamadım o eski ilgisiz adam gitmişti bambaşka biri vardı artık affet dedi saatlerce msjlaştık mucizemi gerçekleştiren ismail hocamdan allah binlerce defa razı olsun.

  1. hayalimm dedi ki:

   mutlu ayni seyleri yasamisiz senle olmadi benimki yaa o kadinla gorusuyor 😢

 10. Ecetelci dedi ki:

  Çok sağ olsun hocam gerçekten çok ilgili çok iyi bir hoca ALLAH ondan bin kere razı olsun

 11. Ecetelci dedi ki:

  Ismail hocamdan ALLAH razı olsun yaptığı vefk tuttu çok şükür çok mutluyummm gerçekten çok güvenilir bi hoca çokta ilgili bi hoca ALLAH başımızdan eksik etmesin

 12. isimsiz dedi ki:

  Hayatınızda bişeyler ters gidiyosa, hâla ismail hocayı tanımamşsnz demektir. Tereddüt etmeyin önce Allaha, sonra ismail hocama güvenin. 😊 Benim ikinxi çalışmam hocamla. Bi üçüncüye bile gidebilirm yemin ederim.

 13. İsimsiz dedi ki:

  Allah razı olsun ismail hocamdan barıştık biz allah binlerce şükürler olsun 😊

 14. ismail dedi ki:

  Bundan 7 ay önce eşimle kavga etmiştik 4 çocuğumuz ‘la birlikte beni terk edip annesinin evine gitmişlerdi ve boşanma davası açmıştı ne yaptıysam geri adım artıramadım tarifi mümkün olmayan acı dolu günler başlamıştı bi çare arıyordum internette hoca arıyodum ismail hocamla karşılaştım ALLAH karşıma ismail hocamı çıkarttı ismail hocam bir vefk yazdı bana gönderdi 40 gün üzerimde taşıyıp duasını okumam gerekiyodu. 8.gün ben dayanamayıp internetten başka bir hoca bulup dolandırıldım. İSMAİL hocamı arayıp tekrar rica ettim sağolsun beni kırmadı tekrar bir vefk yazıp gönderdi üzerimde taşıyıp duasını her yatsı ezanından sonra okudum .ve eşim le ilk önce msj ile görüşmeye başladık heryerden engeliydim engelleride kaldırip görüşmeye başlamıştık. Kırk günün sonunda ismail hocam 30 gün daha vefk i kullanmamı söyledi 30 gün daha vefk imi kullanıp duasını okudum 40+30 günün sonunda allahım a şükürler olsun eşimle barıştık. Kızım içind e ismail hocamdan bir vefk yapmasını rica ettim çünkü kızımda benimle konuşmuyordu ne yaptıysam benimle görüşmüyordu bu vefk ede 40+30gün taşıdım ve duasını okudum.şuan ailem geri döndü allah ıma şükürler olsun çok mutluyuz ismail hocamdan ALLAH razı olsun bizim mutluluğumuza vesile oldu vefk yazdıracak kişiler hiç tereddüt etmeden ismail hocama güvenebilirler.vefk yaptırdıktan sonra duasını okuyup sabır ile beklemek gerekiyor

 15. Didem dedi ki:

  Ben herşeyden umudumu kesmiştim Allah razı olsun hocam yardımcı oldu önce rabbime inandım sonra hocamın yardımıyla çok şükür tamamen bitirdim saydığım ilişkim şuan evlilik yolunda ilerliyor inşlh daha iyi olacak kesinlikle hocamdan yardım alın önce rabbime inansın sonra hocamın yardımı ile sıkıntınız gider Allah’ın izniyle çok teşekkürler 🙏

 16. Çetin dedi ki:

  Ev arkadaşım sevgilisinden ayrıldığı için markete bile gitmez oldu. Resmen hayata küstüğü için onun için her yolu denedik fakat iş çok zordu. Kız çoktan bu gemileri yakmıştı. ismail hoca hakında 1-2 yazı görüp hemen iletişime geçtik ve aşık etme duası hakkında bilgi sahibi oldu arkadaşım. Sonrasında hocamız arkadaşıma hazırladığı işlemi kargo ile gönderdi. Bu aşık etme duası sayesinde arkadaşım biten ve geri dönüşü olmaz dediğimiz ilişkisini kurtardı ve hayata yeniden doğdu. Allah razı olsun hocam senden arkadaşımı bu dertten kurtardığın için

 17. Haydar dedi ki:

  Fransadan Haydar ben. ismail hocamla yapmış olduğumuz çalışma 32. gün etkisini gösterdi şimdi daha iyiyiz eşimle allah razı olsun hocamdan

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

1 Günde Aşık Etme Duası 21 Günde Evlenme Duası 24 Saatte Aşık Etme Duası Anında Etkili Aşk Duası Aşık Etme Büyüsü Aşık Etme Duası Aşk Büyüsü Aşk Büyüsü Belirtileri Nelerdir Aşk Büyüsü Nasıl Bozulur Aşk Duası Ayırma Büyüsü

Ayırma Duası Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Nasıl Bozulur Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır Bağlama Büyüsü Nedir Bağlama Duası Etkili Aşk Etme Büyüsü Nasıl Yapılır Büyü Çeşitleri

Canbar Büyüsü Çok Tesirli Aşık Etme Duası Deli Gibi Aşık Etme Büyüsü Deli Gibi Aşık Etme Duası En Ağır Aşk Büyüsü Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır Evlenme Duası

Evlenmek İçin Dua Evlilik Büyüsü Kocanın Ağzını Dilini Bağlamak İçin En Etkili Dua Evlilik Duası Gerçek Aşk İçin Aşk Duası Hayırlı Evlilik İçin Denenmiş Dua Hızlı Aşık Etme Duası Kendine Aşık Etme Büyüsü Kocayı Kendine Bağlamak İçin Tesirli Dua Kolay Aşk Büyüsü Evlenme Duaları Nasıl Yapılır

Kocayı Kendine Bağlama Duası Köpek Gibi Aşık Etme Duası Körkütük Aşık Etme Duası Kuranda Birini Kendine Aşık Etme Duası Kuvvetli Ayırma Duası Mucize Geri Döndürme Duası Papaz Büyüsü

Resme Bakarak Aşk Büyüsü Sevdiğin Kişiyi Kendine Aşık Etme Duası Sevgi Duası Soğutma Büyüsü Süryani Büyüsü Birisini Kendine Aşık Etme Duası Erkeği Kendine Aşık Etme Duası Birini Uzaklaştırmak İçin Dua