İsmaiLHoca
Evlilik Duaları

Evlenmek İsteyenlerin Okuması Gereken Dualar

Evlenmek İsteyenlerin Okuması Gereken Dualar

Evlenmek İsteyenlerin Okuması Gereken Dualar dünyada mutluluğu tam anlamı ile yaşamak için yapılan dualardır. Herkes evlenme çağına geldiğinde kendilerini mutlu edecek ve hayatlarını onunla bağlayacak birini bulmak isterler. Doğru insanı bulmak ve iyi bir evliliğe doğru ilerlemek herkesin hayali ve umududur. Dinimiz, bizim için doğru hayat partnerini seçmemizi emreder. Sizi bu dünyada ve gelecekte mutlu edecek iyi karakterli insanlarla evlenmek, sonsuz mutluluk ve huzurun anahtarıdır. Yalnızlığın Allah’a ait olduğu söylenir. Doğru ve yerinde bir sözdür. Çünkü insanoğlu yaratıldığı günden beri, kısacası Âdem ve Havva’dan kendine uygun bir eş aramaktadır. Benken biz olmak herkesin isteğidir. Bu bir doğa kanunudur ve değişmez. Her cinsiyet, karşı cinsle kendini mutlu ve huzurlu hissettiği yerde yaşamak ister.

Evlenmek İsteyenlerin Okuması Gereken Dualar İslam dininde önemli bir yere sahiptir. Sağlıklı bir toplum gelişimi sağlanması için aile şarttır. Aile, bir erkek ve bir kadının birleşmesinden oluşan en küçük topluluk birimidir. Bu birlik, Allah’ın emrine ve sizin uygun gördüğünüz hal ve durumlara uyma konusunda iki tarafın anlaşmasıyla oluşur. Bu sözleşme bir evliliktir.  İslam’a kadar çeşitli inançların peşinden giden, sadece din için yaşayan, hiçbir şekilde evlenmeyen, dünyayla bütün bağlarını koparan sözde din adamları grupları vardır. Bilakis İslam buna tamamen karşı çıkar ve tersine evliliği teşvik eder. Kuran ayetleri ve Peygamberimizin hadis-i şerifleri evliliğe teşvik edici sözler barındırır.

Acilen Evlenmek İçin Dualar

Acilen Evlenmek İçin Dualar artık hayatında bir yol arkadaşı isteyen, ancak bir türlü bu fırsatı elde edemeyen kimseler tarafından sık sık okunmakta olan dualardır. Bu dualar uygun usuller çerçevesinde okunduğu taktirde kişinin kendine uygun, hayırlı bir eş bulabilmesi süreci hızlanacak, mutlu bir evlilik ile buluşacaktır. Bunun sonucunda da kişilerin hayatı çok daha mutlu ve sevgi dolu bir şekilde geçmiş olacaktır.

Acilen Evlenmek İçin Dualar noktasında gerçek bir medyumdan gerekli desteği almak, şansınızı açmak ve iyi bir evlilik geçirmek için büyük ölçüde önemli olmaktadır. Bu duaları verecek olan hoca gerçek bir hoca olmalıdır ve bu hoca her şeyden önce herkese duaların gücüne inanmalarını tavsiye eder. Bu öneri ile kişi öncelikle kaderinin düzeleceğine inanır. Diğer alemlerle bağlantı kurma yeteneğine sahip, özel Tanrı vergisi öngörü ve sezgiye sahip insanlar bu enerjiyi ihsan edebilirler. Bu özellikler herkes tarafından kullanılamaz.

“Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn.”

Dikkatinizi Çekebilir ;  Evlenme Duası

Hayırlı Eş İçin Dua

Hayırlı Eş İçin Dua evlenmek isteyenler için son derece önemi olan bir duadır. Bu dua ile hayatının aşkıyla evlenmek isteyen birçok insan vardır. Hayırlı bir eş duası ile güzel bir evliliğe doğru çok önemli adımlar atılabilmektedir. Kişiler Allah yolunda iyi bir evlilik yapmak istiyorsa, bu anlamda doğru eş seçiminin çok önemli olduğu açıkça belirtilmelidir. Günümüzde eş seçiminde sık sık bazı hatalar yapılmakta olduğu gözlemlenmektedir. İyi bir eş için dua etmek bu noktada, evlenmek isteyenler için en önemli anahtardır.

Hayırlı Eş İçin Dua özel bir dua çeşididir. Bekarlık dönemi, insan yaşamının genç dönemine denk gelir. Ancak yaş ilerledikçe hayatta değişiklikler olmalı, yeni bir aile kurma planları yapılmalıdır. Bu sayede güzel bir yaşam için mutluluk ve yön elde edebilirsiniz. Bu anlamda iyi bir evlilik için dua etmek son derece önemlidir. Bütün bunların yanında bilmeliyiz ki evlilik ciddi bir kurumdur. Ciddi bir kurumda insanların güzelliğine ve iyiliğine her zaman değer verilmelidir.

“Bismillâhirrahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn.”

Evlenmek İsteyenlerin Okuması Gereken DualarPin
Evlenmek İsteyenlerin Okuması Gereken Dualar

Hayırlı Evlilik İçin Denenmiş Dua

Hayırlı Evlilik İçin Denenmiş Dua ile kişiler hayatları boyunca yanlarında olacak bir yol arkadaşı ile denk düşebilmektedir. Bu dua çok tesirli bir dua olmakla birlikte kişiler tarafından kolay bir şekilde okunabilmektedir. Ayrıca bu dua medyum ve hocalar tarafından da kişiler için okunabilmekte, böylelikle herkes mutluluğun anahtarına ulaşabilmektedir.

Hayırlı Evlilik İçin Denenmiş Dua evlilik konusunda ümitsizliğe yenik düşmüş olan kimseler tarafından okunmuş ve etkili sonuçlar gözlemleyebilmeyi sağlamıştır. Bu duanın etkileri ile kişiler mutlu bir yuva kurabilmeyi başarmış, hayırlı bir eş sahibi olmuştur. Hayırlı evlilik güzel bir hayatın adeta sembolü olduğu için bu dua herkes tarafından mutlaka okunmalıdır.

Dikkatinizi Çekebilir ;  Evlenmek ve Mutlu Bir Yuva Kurmak İçin Okunacak Dualar

“İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.”

Evlilikte Duaların Etkisi

İnsanlar, hayatlarının farklı alanlarında dualara başvururlar. Evlilik de bu alanlardan biridir. Evlilikte duaların etkisi büyüktür. Dualar, evlilik hayatının mutlu ve huzurlu geçmesinde önemli bir rol oynar.

Evlilikte okunabilecek duaların ilk sırasında şüphesiz ki “Rabbi İnnî Le-Limekenne Mîn Zürriyyetî Taraktühu Fîmâ Veâde” duası gelir. Bu dua, eşin doğmamış çocukları için okunur. Ayrıca “Rabbi İh’fir Vahrham Ve Terham Enet Tekhayyertü İlin-Nisâ” duası da evlilikte okunabilecek önemli dualardan biridir. Bu dua, eşleri birbirlerine bağlayan bir dua olduğu için evlilik hayatına pozitif bir etki yapar.

Evlilikte duaların yanı sıra birçok ritüel de yapılabilir. Örneğin, evlilikle ilgili konularda okunacak sureleri bir araya getirerek bir “Kuran Okuma Listesi” hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, evlilik hayatının başında yapılacak “Evlilik Merasimi” de oldukça önemlidir. Bu merasim, iki kişinin evlilik hayatına uyum sağlamalarına yardımcı olur.

  • Evlilikte okunabilecek duaların liste halinde sıralanması şu şekildedir;
  • Rabbi İnnî Le-Limekenne Mîn Zürriyyetî Taraktühu Fîmâ Veâde
  • Rabbi İh’fir Vahrham Ve Terham Enet Tekhayyertü İlin-Nisâ
  • Rabbenâ Hâb Lanâ Min Ezvâcinâ Ve Zürriyyâtinâ Kur’aten A’ynin Vecc’alnâ Lil Mutttekîne İmâma”
  • Rabbi Lâ Tazırnî Fardav Ventezil A’lâ Enel Hevâ de duası
Dualar Açıklama
Rabbi İnnî Le-Limekenne Mîn Zürriyyetî Taraktühu Fîmâ Veâde Eşin doğmamış çocukları için okunur
Rabbi İh’fir Vahrham Ve Terham Enet Tekhayyertü İlin-Nisâ Eşleri birbirine bağlayan bir duadır
Rabbenâ Hâb Lanâ Min Ezvâcinâ Ve Zürriyyâtinâ Kur’aten A’ynin Vecc’alnâ Lil Mutttekîne İmâma” Eşlerin birbirlerine bağlılıklarını arttırır
Rabbi Lâ Tazırnî Fardav Ventezil A’lâ Enel Hevâ Evlilik hayatındaki zorluklarla baş etme gücü verir

Evlilik İçin Hangi Dualar Okunmalıdır?

Evlilik, hayatınızın geri kalanını geçireceğiniz kişiyle birlikte yola çıkmak demektir. Bu yolda karşınıza birçok zorluk çıkabilir ve bu zorlukları aşmak için dualar edebilirsiniz. Evlilik için okunabilecek dua örnekleri mi arıyorsunuz? İşte size önerilerimiz:

  • Allah’ım, davet ettiğin (kişinin adı) ile beni bir araya getirdiğin için sana hamd ediyorum. Bu kutsal birlikteliğimizi ömür boyu sürdürmemizi ve birbirimizi sevgiyle korumamızı diliyorum. Amin.
  • Ya Rabb, kullarına ihsanın en güzeli olan hayırlı eşler vermeni ve bizi mutlu ve huzurlu bir şekilde bir araya getirmeni diliyorum. Amin.
Dikkatinizi Çekebilir ;  21 Günde Evlenme Duası

Diğer dualar arasında Ayetel Kürsi, İhlas Suresi, Felak Suresi ve Nas Suresi gibi kısa dualar da yer alır. Bunların herhangi birini evlilik hayatınız boyunca okumak, sizi ve eşinizi kötülüklerden koruyabilir.

Duasının Adı Okunuşu Anlamı
Ayetel Kürsi Bismillahirrahmanirrahim{ Allah-ü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül-kayyûm(lâ te’huzühu sinetün velâ nevm)(lehû mâ fissemâvâti ve mâ fil’ard( men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznihî)( ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’im-min ilmihi illâ bimâ şâe vesia kursiyyühüssemâvâti vel’ard( velâ ye’ûduhû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül’azîm.)} Allah’tan başka ilah olmadığından, O’nun dışında her şeyin fanî olduğundan, yalnızca O’na dayanmanın, tüm güçlüğüne rağmen, her şeye gücü yeten ve kullarını koruyup gözeten, her şeyi bilen ve kontrolü altında olan Allah’a iman etmekten bahsetmektedir.
İhlas Suresi Bismillahirrahmanirrahim{Kul hüvellahu ehad.Allahu’s-samed.Lem yelid ve lem yûled.Ve lem yekûn lehu küfüven ehad.} “De ki: O, Allah tektir, Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey de O’na denk değildir” demektir.
Felak Suresi Bismillahirrahmanirrahim{Kul e’ûzü bi-rabbil-felak.Min şerri mâ halak.Ve min şerri ğasikın izâ vekab.Ve min şerrin-neffâsâti fil-ukad.Ve min şerri hâsidin izâ hased.} “De ki: Sığınırım ben yaratılmışların Rabbi’nden; yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman ortaya çıkan şeylerin şerrinden; düğümlere üfleyenlerin şerrinden; hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden.” demektir.
Nas Suresi Bismillahirrahmanirrahim{Kul e’ûzü bi-rabbin-nâs.Melikin-nâs.İlâhin-nâs.Min şerril-vasvasil-hannâs.Ellezi yüvesvisü fî sudûrin-nâs.Mine’l-cinneti ve’n-nâs.} “De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların Meliki’ne sığınırım. İnsanların İlahı’na sığınırım. Kötü fısıltıyan şeytanların şerrinden; insanların göğüslerine vesveseleri fısıldayanın şerrinden. Cinlerden ve insanlardan bu şerrin şerrinden Allah’a sığınırım.” demektir.

Bu duaları ve diğer duaları evlilik hayatınızın her anında okuyabilirsiniz. Bunlara ek olarak, sadece dualarla değil, birlikte yapabileceğiniz diğer ritüeller de vardır; bunlara da bir göz atmalısınız.

Dualarla Birlikte Yapılabilecek Diğer Ritüeller

Duaların hayatımıza etkisi büyüktür. Dualarla birlikte yapılan ritüeller de manevi anlamda fark yaratabilir. Peki, hangi ritüeller dualarla birlikte yapılabilir? İşte size öneriler:

  • Oruç Tutmak: Dualarla oruç tutmak, ibadetimizin daha da anlamlı hale gelmesine yardımcı olabilir. Oruç tutarak manevi bağlarımızı güçlendirebilir, kendimize ve sevdiklerimize karşı daha sabırlı olabiliriz.
  • Zikir: Dualarla birlikte zikir yapmak, ruhani bir yolculuğa çıkmamıza yardımcı olabilir. Zikirler, Allah’ı anmak ve O’na yakınlaşmak için yapılan ibadetlerdir. Dualarla birlikte yapılan zikirler, dualarımızın kabul olması için de faydalı olabilir.
  • Kurban Kesmek: Dualarla birlikte kurban kesmek, Kurban Bayramı gibi özel günlerde yapılabilecek bir ritüeldir. Kurban kesmek, Allah’a yaklaşmak ve O’na adakta bulunmak için yapılan bir ibadettir. Dualarla birlikte kurban kesmek, dualarımızın kabul olmasına yardımcı olabilir.

Dualarla birlikte yapılabilecek ritüeller sadece bu örneklerle sınırlı değildir. Herkesin farklı manevi ihtiyaçları vardır. Kendinize uygun ritüeller belirlemek, manevi hayatınıza katkı sağlayabilir ve dualarınızın kabul olmasına yardımcı olabilir.

Dualar Kategorimizde ilgili makaleleri okuyabilirsiniz dikkatinizi çekecek bir çok yazımız bulunmakta.

Not: Bu makale içerisinde bulunan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

dermanhoca

ismail hoca namı değer derman hoca sizlere en doğru bilgiyi aktarmak için elinden gelen tüm çabayı sarf eden değerli bir hoca. Alanında uzmanlaşmış bir çok kişiye fayda sağlamış bir zattır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.