İsmaiLHoca
Medyumluk

Medyumluk Nedir? Medyum Nasıl Olur?

Medyumluk Nedir? Medyum Nasıl Olur?

Medyumluk Nedir? Medyum Nasıl Olur? Yüzyıllar boyunca geleceği öngören insanlar toplum tarafından ön planda tutulmuş, itibar görmüş ve farklı bir sınıf olarak adlandırılmıştır. Pek ala medyumluk nedir sorusunun cevabı, kahinlik yani geleceği görme yetisi ile cevaplandırılabilir mi?

İslam dininde Medyumluk havas alimi olarak değerlendirilmiştir. Havas, halkın bildiğinin üstünde bilgi sahibi olanlar anlamına gelir.

Medyumluk; Yaşadığımız dünya ile eterik dünya arasında bağ kuran ve haberleşme sağlayan kişilerdir.

Bizler iletişim kurma işini yaparken farklı yöntemler kullanırız.

Bu bağı kurarken trans yöntemini kullanmaktayız. Trans yöntemi ise tüm yoğunluğunu verip beyin enerjisiyle düşündüğümüz konuya odaklanmaktır.

Bizler trans halindeyken kısa süreliğine bedenlerimizi terk edip eterik bağ ile yoğunlaşırız.

Bu yoğunlaşma sayesinde zamana ve konuya tamamen odaklanabilmekteyiz.

 

Medyum Nasıl Olunur?

Medyum denince herkesin aklına fal bakan, büyü yapan,  geleceği gören ve hatta olumsuz duygular uyandıran kişiler gelmektedir.

Oysa ki medyumlar bu sınıfın çok daha üstünde bilgi ve birikime sahip olan özel yetenekli insanları ifade etmelidir.

Medyumlar, güçlü bir irade ve ahlaka sahip olmak zorundadır.

Genelde insanlar medyumlardan hep gelecekle ilgili bilgi isterler ama geleceği Allahtan başka kimse bilemez.

Medyum;  yüksek karakterli, eğitimli, yüksek bir ahlâk yapısına sahip, dini bilgisi ve inancı kuvvetli, olgun, fenomen, belli bir yaş üzerinde olan, yaşadığı zamanın gerçeklerini bilen, vizyonunun ve misyonunun yüklediği özellikleri taşıyabilecek güce sahip, farkında olan, toplumun huzurunda alçak gönüllü ve tevazu gösterebilecek ender insanlardır.

Medyumluk idrak ve irade yönünden medyumluk ile tezahür yönünden medyumluk olmak üzere iki grupta incelenmektedir.

Medyumluğun Tezahür Yönünden Sınıflandırılması

Medyumun ortaya koyduğu belirtilere göre fiziksel ve zihinsel medyumluk olarak ikiye ayrılmaktadır.

  • Fiziksel Medyumluk: Materyalizasyon, demateryalizasyon, levitasyon, telekinezi gibi fiziksel olayların olduğu para normal fenomenleri kapsayan medyumluk çeşididir. Yani hiçbir ruhsal irtibat söz konusu olmadan, para normal fenomenler ortaya koyabilen, özel yeteneğe sahip kişilerdir.
  • Zihinsel Medyumluk: Ruhlarla iletişime geçip bilgi alışverişini sağlayan medyumluğa zihinsel medyumluk denilmektedir.

Medyumların Yetenekleri Nelerdir?

Medyumlar, mistik, spiritüel ve paranormal konulara ilgi duyan kişilerin genellikle dağıttığı bir konudur. Medyumlar, farklı psişik yetenekleri olan ve bu yeteneklerini kullanarak insanlara yardım eden kişilerdir. Farklı medyumların çeşitli yetenekleri vardır. Ancak esasen, medyumlar, üç temel psişik yetenekle tanımlanırlar: psişik görü, auralık ve psişik kehanet.

Dikkatinizi Çekebilir ;  Büyü Bozmak İçin Medyuma Gitmek Şart mı?

Psişik görü, bir medyumun, görsel bir algılama veya sezgi yoluyla, kişinin geçmişi, şimdiki zamanı veya geleceği bilmesini sağlar. Auralık, medyumların, bir kişinin fiziksel, ruhsal ve duygusal aura enerjilerini okumalarını veya hissetmelerini sağlar. Ayrıca, medyumlar, psişik kehanet yoluyla, gelecekle ilgili bilgi ve öngörülerde bulunabilirler.

Medyumların Yetenekleri:
1. Psişik Görü
2. Auralık
3. Psişik Kehanet

Bazı medyumlar, metafiziksel yetenekleri olan insanlar olarak doğarlar. Ancak diğerleri, zamanla bu yetenekleri geliştirir. Medyumlar, belirli bir teknik veya egzersiz yoluyla da bu yetenekleri geliştirebilirler. Bu teknikler arasında yoga, meditasyon, nefes çalışmaları ve diğer enerji çalışmaları yer alır.

Özetlemek gerekirse, medyumlar, belirli psişik yeteneklere sahip insanlardır ve psişik görü, auralık ve psişik kehanet yetenekleriyle tanımlanabilirler. Medyumlar, bu yeteneklerle insanlara yardım etmek ve sorunları çözmek için kullanabilirler. Her ne kadar bazıları bu yetenekleri doğuştan sahip olsa da, diğerleri de zamanla geliştirerek bu yetenekleri büyütebilirler.

Tarihsel Olarak Medyumluk Nasıl Gelişti?

Tarih boyunca, medyumluk konusu birçok kültürde yer almıştır ve insanlar, değişik amaçlar için medyumlara başvurmuşlardır. Medyumların kökeni, M.Ö. antik dünyasına kadar uzanır. Bu dönemde, ölülerle iletişim kurabilen medyumlar putperest dinlerde önemli bir rol oynamıştır. Medyumların yetenekleri, bu dönemlerde, çoğu kez dini ve dinsel amaçlarla kullanılmıştır.

Klasik çağda medyumlar, şiftlik hayatında, annelerinin mirasını talep etmek isteyen öksüzler için çalışmışlardır. Medyumlar, zengin olmak için bu tür işlere girdikleri düşünülse bile asıl amacı, öksüzlerin haklarını savunmaktır. Medyumluk, Orta Çağ’da Kilise’nin etkisi altında kalmış ve sihirle eşanlamlı hale getirilmiştir. Bu dönemde, kadınlar medyumluk yapmakla suçlanmış ve cadı avcılığı sırasında öldürülmüşlerdir.

Tarih Medyumluk Durumu
M.Ö. Putperest Dinlerin ve ölülerle iletişimin aracı
Klasik çağ Şiftlik hayatında, öksüzlerin haklarını savunmak için çalışma
Orta Çağ Kilise’nin etkisi altında kalarak, cadı avcılığı sırasında kadınlar medyumluk yapmakla suçlanarak öldürülmeleri

Modern medyumluk, 19. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmıştır. Spiritüalizm adı altında topluluklar, ölü ruhlarla iletişim kurmak için medyumlara başvurmuşlardır. Bu dönemde, medyumlar toplumda saygın bir yer edinmiş ve gösteri dünyasına adapte olmuşlardır. Medyumlar, gerek televizyon programlarıyla, gerekse sahne gösterileriyle insanların dikkatini çekmiştir. Sonuç olarak, modern medyumluk çok geniş bir kitleye tanınmıştır.

Dikkatinizi Çekebilir ;  Konya Medyum Hoca

Medyumların İnsanlara Sunduğu Hizmetler Nelerdir?

Medyumlar, yıllardır toplumlar arasında var olan, çeşitli doğaüstü güçlerle uğraşan kişilerdir. Medyumluk, insanların hayatlarında bazı sorunları çözmelerini sağlamak adına hizmet sunan bir alandır. Şimdiye kadar, medyumluk hakkında çeşitli efsaneler ve yanlış anlaşılmalar vardır. Ancak, birçok medyum gerçekten insanlara yardım etmek için büyük çaba sarf etmektedir. Medyumların sunduğu en yaygın hizmetlerin başlıcaları aşağıda sıralanmıştır:

  • Kişisel danışmanlık: Daha önce hiç tanışmadığınız bir medyum, iç sorunlarınızı anlamak ve size danışmanlık vermek için size yardım edebilir. Medyumlar, farklı teknikler kullanarak her türlü duygusal ve ruhsal sorunlarınızla başa çıkmanıza yardımcı olabilirler.
  • Sağlık sorunlarının çözülmesi: Birçok medyum, hastalık veya yaralanmalardan kaynaklanan rahatsızlıklarınızın işlenmesine yardımcı olabilir. Medyumlar, çalışmalarında çeşitli doğal tedavi yöntemleri kullanarak insanların sağlık sorunlarına çözüm üretebilirler.
  • Ruhani olarak arınma: İnsanlar çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalabilirler ve bu durumların etkilerini zihinsel ve duygusal olarak hissederler. İşte bu noktada medyumlar, insanların zihinlerini ve ruhlarını arındırmalarına yardımcı olabilirler.
Medyumların sunduğu hizmetlerin çeşitliliği göz önüne alındığında, insanlar genellikle medyumların yetenekleri hakkında bilgi edinmek isterler. Medyumların, psişik yeteneklerinin yanı sıra, astroloji, numeroloji, tarot ve diğer esoterik alanlarda da uzmanlık sahibi olmaları beklenir.

Medyumlar İletişim Kurarken Nelere Dikkat Ederler?

Medyumlar iletişim kurarken dikkat etmeleri gereken birçok konu vardır. Özellikle, medyumların iletişim kurdukları kişilerin hassasiyetlerini gözetmeleri gerekmektedir. Medyumlar, özellikle kişilerin özel hayatlarına dair bilgileri paylaşmak gibi hassas konularda çok dikkatli olmalıdır.

Bunun yanı sıra, medyumlar insanların duygularını çok iyi anlayan kişiler olduğundan, iletişim kurdukları kişilerin ruhsal durumlarını da dikkate almaları gerekmektedir. Medyumlar, kişilerin geçmişlerindeki travmalar ya da acı verici olaylar hakkında konuşurken, çok daha özenli bir şekilde davranmalıdır. Bu sayede, kişilerin ruhsal sağlıkları da korunmuş olur.

Diğer bir önemli konu ise medyumların, iletişim kurdukları kişilere doğru bir şekilde yönlendirmeleridir. Medyumların, kişilerin isteklerine uygun şekilde hareket ederek, onların sorunlarına çözüm bulmaları gerekmektedir. Medyumlar, kişilere tavsiyelerde bulunurken, olabildiğince net ve açık bir şekilde konuşarak, kişilerin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde anlamalarına yardımcı olmalıdır.

Medyumların İletişim Kurarken Dikkat Etmesi Gerekenler:
  • Hassas konulara dikkat etmek
  • Kişilerin ruhsal durumlarını göz önünde bulundurmak
  • Doğru yönlendirme yapmak

Medyumların Yaptığı Çalışmaların Etkisi Nasıl Ölçülür?

Bir medyumun yaptığı çalışmaların etkisinin ölçülmesi oldukça zordur. Çünkü medyumlar genellikle açık ve somut sonuçlar elde etmek için çalışmazlar. Medyumların yaptığı çalışmaların etkisini ölçmek, başvurulan yönteme, hizmetin amacına ve müşterinin beklentilerine göre değişebilir.

Dikkatinizi Çekebilir ;  Büyü Bozan Medyumlar

Bir medyumun yaptığı çalışmanın etkisi, müşterinin durumuna bağlı olarak değişebilir. Medyumlar, insanların enerjilerini dengeler, kötü enerjileri uzaklaştırır ve ruhsal huzur sağlarlar. Medyumların yaptığı çalışmaların etkisi, müşterinin enerji düzeyine, sağlık durumuna ve kişisel gelişimine bağlı olarak değişir.

Medyumların Yaptığı Çalışmaların Etkisi Ölçülmesi Zor Olan Bir Konudur
Kişinin Enerjisinin Dengelemesi Müşterinin Enerji Düzeyine Bağlıdır
Kötü Enerjilerin Uzaklaştırılması Müşterinin Sağlık Durumuna Bağlıdır
Ruhsal Huzur Sağlama Müşterinin Kişisel Gelişimine Bağlıdır

Medyumların yaptıkları çalışmaların etkisini ölçmek, medyumların yeteneklerine, tecrübelerine ve müşterilerinin memnuniyeti gibi faktörlere bağlıdır. Medyumlar genellikle müşterilerine hizmetlerini sunarken gizlilik esaslarına uygun davranırlar. Ancak müşterilerin de medyumlardan beklentileri doğrultusunda hareket etmeleri ve medyumların yönlendirmelerine uygun davranmaları önemlidir.

Medyumların Gizlilik Esasları Nelerdir?

Medyumlar, insanların hayatlarındaki problemlere çözüm sunmak amacı ile çalışan kişilerdir. Bu kişilerin çalışmaları ve sundukları hizmetler özenle ve gizlilik esaslarına uygun olarak yürütülmelidir. Medyumların gizlilik esasları, hizmet verdiği kişilerin özel hayatına saygı göstermek gibi bir takım kurallar içermektedir.

Medyumlar, danışanlarının hayatları ile ilgili herhangi bir informasyonu, kendilerinden izin almadan başka kişilere vermeyeceğini taahhüt ederler. Bu sebeple, kendisine başvuran kişilerin özel hayatları hakkında hayatında saklama sorumluluğunu üstlenirler. Bu kuralların ihlali durumunda, medyumlar, toplumsal değerlerden ödün verip, kendine ve müşterilerine zarar vereceği için ciddi yaptırımlar ile karşı karşıya kalabilirler.

Bununla birlikte, medyumların gösterdiği çaba ve müşterilerinin durumunu daha iyi anlamaları adına, danışanlardan bazı bilgiler istemeleri gerekebilir. Bu bilgilerin, yalnızca medyumlar arasında kalacağı ve hiç bir zaman üçüncü bir kişiyle paylaşılmayacağı sözü verilir. Örneğin, medyumlar tarot falı için bazı kişisel bilgilerin tamamını bilmek isteyebilirler ancak bu bilginin üçüncü bir kişi ile paylaşılmaması gizlilik esaslarına uygun olmadığından sadece medyumlar ve danışanlar arasında paylaşılmaktadır.

Gizlilik Esasları Yasal Boyutu
Bilgilerin kesinlikle üçüncü bir kişi veya kurumla paylaşılmaması Verilerin saklanması ve güvence altına alınması hususlarında yasal olarak zorunlu düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
Verilen tüm hizmetlerin tamamen kişiye özel bir şekilde düzenlenmesi gereklidir. Gizlilik esasları dahilinde düzenlenen herhangi bir etik olmayan durumda, yasal yaptırımların uygulanması gerekmektedir.
  • Görüldüğü gibi, medyumların hizmetlerinin verilmesi esnasında özenle çalıştıkları ve danışanların özel hayatını gizli tuttukları açıkça görülmektedir. Bununla birlikte, medyumların, verilen hizmetlerin tamamını kişiye özel bir şekilde düzenlemeleri, danışanlarına güven duygusu vermek ve çalışmaların başarılı sonuçlanması adına da önemlidir. Bu yüzden, medyumların çalışmaları sırasında üstlendikleri sorumluluklarını özenle yerine getirmekte ve gizlilik esaslarını ön planda tutmaktadırlar.

Not: Bu makale içerisinde bulunan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

dermanhoca

ismail hoca namı değer derman hoca sizlere en doğru bilgiyi aktarmak için elinden gelen tüm çabayı sarf eden değerli bir hoca. Alanında uzmanlaşmış bir çok kişiye fayda sağlamış bir zattır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

1 Günde Aşık Etme Duası 21 Günde Evlenme Duası 24 Saatte Aşık Etme Duası Anında Etkili Aşk Duası Aşık Etme Büyüsü Aşık Etme Duası Aşk Büyüsü Aşk Büyüsü Belirtileri Nelerdir Aşk Büyüsü Nasıl Bozulur Aşk Duası Ayırma Büyüsü

Ayırma Duası Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Nasıl Bozulur Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır Bağlama Büyüsü Nedir Bağlama Duası Etkili Aşk Etme Büyüsü Nasıl Yapılır Büyü Çeşitleri

Canbar Büyüsü Çok Tesirli Aşık Etme Duası Deli Gibi Aşık Etme Büyüsü Deli Gibi Aşık Etme Duası En Ağır Aşk Büyüsü Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır Evlenme Duası

Evlenmek İçin Dua Evlilik Büyüsü Kocanın Ağzını Dilini Bağlamak İçin En Etkili Dua Evlilik Duası Gerçek Aşk İçin Aşk Duası Hayırlı Evlilik İçin Denenmiş Dua Hızlı Aşık Etme Duası Kendine Aşık Etme Büyüsü Kocayı Kendine Bağlamak İçin Tesirli Dua Kolay Aşk Büyüsü Evlenme Duaları Nasıl Yapılır

Kocayı Kendine Bağlama Duası Köpek Gibi Aşık Etme Duası Körkütük Aşık Etme Duası Kuranda Birini Kendine Aşık Etme Duası Kuvvetli Ayırma Duası Mucize Geri Döndürme Duası Papaz Büyüsü

Resme Bakarak Aşk Büyüsü Sevdiğin Kişiyi Kendine Aşık Etme Duası Sevgi Duası Soğutma Büyüsü Süryani Büyüsü Birisini Kendine Aşık Etme Duası Erkeği Kendine Aşık Etme Duası Birini Uzaklaştırmak İçin Dua