İsmaiLHoca
Dualar

Duaların Gücü ve Etkileri

Duaların Gücü ve Etkileri

Duaların Gücü ve Etkileri konusu insanların kendilerini çaresiz ve sıkıntıda hissetmesi anında okumak istedikleri, okuyarak güç ve tesir altında kalarak olumlu düşüncelere sahip olacağı uygulamalardır. Dualar bir insanın niyet ve arzusu içinde de yapılır. Çare aramak ve yalnızlığı Allah ile gidermek için etkili olarak yapılan yöntemlerdir.

Duaların Gücü ve Etkileri konusu son zamanlarda insanlar için bir dua okumanın önemini anlamak ve duanın gücüne inanılması konusunda araştırılan konulardır. Dualar insanların hayal dünyaları içinde var olan yaşamlarında sıkıntı ve derdi gidermek amacıyla okumak istedikleri anlamlı ayetler, sureler ve kelimeler olmaktadır.

Bu Dua ile Her İstediğim Oldu

Bu Dua ile Her İstediğim Oldu konusu hakkında da bir başlık araştırması yapan insanlar tarafından merak edilen konulardır. Okunacak dualar arasında yer alan dilek duaları ile kişinin her istediği duygu ve düşünceler belirli zaman sonunda gerçek olmaktadır. Bu nedenle bu tür istek ve dilekler için okunacak başlıca dualar arasında özellikle istek ve dilek için okunacak tesirli dualar bulunmaktadır. Bu duayı okudum ve sonrasında her istediğim şeye kavuştum diyen insanlar tarafından da okunan dualar iyi niyetli olarak okunacak olan dualardır.

Bu Dua ile Her İstediğim Oldu sözünü söyleyen bir kişinin hayatında doğru bir karar olarak yapmış olduğu dualar etkili olmaktadır. Bir istek ve arzunun kabul edilmesi içinde okunacak dualar arasında Hacet duası bulunmaktadır. Dilek duası olarak da tanımlanan bu tür dualar kişilerin gündelik yaşamında da istedikleri maddi ve manevi duygulara ve kazançlar kavuşmalarını da sağlamaktadır. Son zamanlarda yapılan dualar insan hayatında çok büyük bir farklılık ve değişiklik yaratmaktadır.

Duaların Gücü ve Etkileri
Duaların Gücü ve Etkileri

“Yasin vel kuranil hakim. İnne keleminel mürselin. Ala sıratın müstakım. Tenzilül azizir rahim. Litünzira kavmen ma ünzira abaühüm fehüm gafilün. Lekad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun. İnna cealna fi a’na kıhim ağlanen fehiye ilel ezkani fehüm mukmehun. Vecealna min beyni eydihim seddev ve mim halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirun. Bismillahhirrahmanirrahim. Izaca enas rullahi velfeth. Veraeyten nase yedhulune fi dinillahi efvaca fesebbih bi hamdi rabbike vestağfirhü innehü kane tevvaba. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi ve fethun karibün ve beşşiril mü’minin.

Dikkatinizi Çekebilir ;  Dua Nedir? Hangi Durumlarda Dua Ederiz?

Bismillahi ve billahi ve minallahi Allahın emriyle ve peygamberimiz aleyhisselamın kavliyle aydan güzellük aldım. Güneşten nur aldım. Altundan kıymet aldım. Gümüşten hurmet aldım. Cevherden izzet aldım. Gökten yücelik aldım. Yirden ağırlık aldım. Sudan akıntı aldım. Miskten kokuluk aldım. Bu hamaili götüren filanın kızının ay gibi bahtını açık eyledim. Gün gibi yüzin nurlu ve güneşten müşerref eyledim. Yıldız gibi alnın şevkli eyledim. Yir gibi ağır eyledim. Altun gibi kıymetli eyledim.

Gümüş gibi hürmetlü eyledim. Cevher gibi ızzetlü eyledim. Su gibi aziz eyledim. Misk gibi kokulu eyledim. Erden ve avretden cemi nasın meyanında aziz ve hurmetlü olsun. (kendi anne ve kendi adı) Filane kızı filane hergezin yanında ziynetlü olsun, altun gibi kıymetli olsun, gümüş gibi hurmetlü olsun, cevher gibi izzetlü olsun, su gibi aziz olsun, misk gibi kokulu olsun, cümle yir yüzündeki halkın gözini cümle alemin gönlini ve meylini aklını fikrini eramını kararını ve hükmini ve gözini ve canını ve yüz muhabbetini ve cemi azasını( karşı tarafın adı) filandan yana çevirdim. Bi hakki Yusuf Peygamberin hüsni cemali gibi güzel eyledim.

Her gören aşık olsun. Allahümme ya Azizi tüazzezed vel izzeti fil izzeti izzetike ya aziz. Gün doğdi ben doğdum, günün nurini alnımah koydu, (karşı tarafın adı ve anne adı) fülan ibni fülaneh baga aşık olsun. Allahümme ya nuri tenevverte tenevvirü fin nuri nurike ya nuru. Ay doğdi ben doğdum, ayın nuriyle nurlandım, her gören baga aşık olsun. Bi hakki ya Kerimü ya Allahü ya Rahimü bi hakkı Kef He Ye Ayın Sat ve bihakki Ha Mim Ayın Sin Kaf. Ve bi hakkı Nun vel kalemi vema yesturun. Ma ente bini’mete rabbikebi mecnun.”

Dikkatinizi Çekebilir ;  Büyü ve Sihirden Korunmak İçin Okunacak Dualar Nelerdir?

Duanın Kabul Olduğunun İşaretleri

Duanın Kabul Olduğunun İşaretleri konusuyla ilgili olarak yapılan birçok araştırma bulunmaktadır. Dualar insanlar tarafından her gün ya da belirli zamanlarda edilmektedir. Bir duanın kabul olduğunu ancak duayı yapan insan anlayacaktır. En belirgin özellikleri arasında yapılan dualar insanın hayatına anında renk ve güzellik getirmeye başlayacaktır. Sevgi ve aşk için bir dua yapıldığı zamanda sevilen insanın duygularında yaşanan büyük değişimler ile sevilen insana karşı yakınlık kurulmak istenecektir. Bir duanın kabulünü saplamak için etkili yollar ve yöntemler bulunmaktadır.

Duanın Kabul Olduğunun İşaretleri konusu son zamanlarda her insan tarafından araştırılan konular olmuştur. Duanın kabul edilmesi veya edilmemesi hususunda da çeşitli sorular sorulmaktadır. Bir kişi dua ederek kısa zamanda arzu ettiği her ne varsa ona kavuşmayı isteyecektir. Bir dua yapımı sonrasında kişi için olumlu olması durumunda belirtiler oluşmaya başlayacaktır. Özellikle kişiyi mutlu edecek ve hayalini kurduğu olumlu ve güzel şeyler gerçek olmaya başlayacaktır. Bu nedenle insanlar dua ederken ne istediğine dikkat ederek kararını vermelidir.

En Güçlü Dualar

En Güçlü Dualar konusuyla ilgili olarak kişi tarafından en güçlü ve en tesirli olarak yapılacak dualar arsında aşkı ve huzuru sağlayacak olan güzel dileklerin gerçek olması adına yapılan dualar bulunmaktır. En güçlü dualar tesiri ve kuvveti bakımından da en çok tercih edilen dualar olmaktadır. Dilek ve bağlılık duaları son zamanlarda en çok okunmak istenen dualar olmaktadır. En güçlü dua olarak da tanımlanarak uygulanır. Bir uygulama olarak da dua olumlu olarak etki edecek süreçleri başlatacak olan uygulamalardır.

En Güçlü Dualar konusu insanlar için bir dua okuyarak kısa zamanlarda hemen bir etki ve beklenti içine girilmesine neden olacak güçte olan büyülerdir. Başarılı ve tesirli olarak da etki göstermektedir. En güçlü dualar kişi yaşamına bir renk ve enerji kazandıran uygulamalardır. Dua ederek sıkıntı ve belalardan kurtulmak oldukça kolaydır ve sıkıntılı zamanlarda da dua okunması gerekir. Bela ve musibetlere göre de okunacak dualar bulunmaktadır. Korunma ve koruma amacıyla da yapılan etkili dualar yer almaktadır. En güçlü olarak okunan dualar koruma, korunma ve nazar değmesine karşı da büyük oranda etkili olarak yapılan dualardır. İnsanlar kendilerini ve sevdiklerini korumak için güçlü dualar okumak istemektedir. Tesirini ve gücünü görmek içinde düzenli olarak okuma yapmak gerekmektedir. Bir düzen ve ritüel içinde güçlü dualar okunmalıdır. Kişiye etki etmesi için belirli zaman bekledikten sonra gücü oluşarak kişi üzerinde koruma sağlayacaktır.

Dikkatinizi Çekebilir ;  Aşkınıza Nazar Değmemesi İçin Ne Yapmalısınız?

 

“Taha. Ma enzelna aleykel kur’ane li teşka. İlla tezkiratel limey yahşa. Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula. Errahmanü alel arşisteva. Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera. Ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa. Allahü la ilahe illa huve lehül esmaül husna. Ve hel etake hadiysü musa. İz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda. Felemma etaha nudiye ya musa. İnnı ene rabbüke fahla’ na’leyk inneke bil vadil mukaddesi tuva. Ve enahtertüke festemı’ lima yuha.

İnnenı enallahü la ilahe illa ene fa’büdnı ve ekımıs salate li zikrı. İnnes saate atiyetün ekadü uhfıha li tücza küllü nefsim bi ma tes’a. Fe la yesuddenneke anha mel la yü’minü biha vettebea hevahü fe terda. ma tilke bi yemınike ya musa. Kale hiye asay etevekkeü aleyha ve ehüşşü biha ala ğanemı ve liye fıha mearibü uhra. Kale elkıha ya musa. Fe elkaha fe iza hiye hayyetün tes’a. Kale huzha ve la tehaf se nüıydüha sıratehel ula. Vadmün yedeke ila cenahıke tahrüc beydae min ğayri suin ayeten uhra. Li nüriyeke min ayatinel kübra.”

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Günde Aşık Etme Duası 21 Günde Evlenme Duası 24 Saatte Aşık Etme Duası Anında Etkili Aşk Duası Aşık Etme Büyüsü Aşık Etme Duası Aşk Büyüsü Aşk Büyüsü Belirtileri Nelerdir Aşk Büyüsü Nasıl Bozulur Aşk Duası Ayırma Büyüsü

Ayırma Duası Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Nasıl Bozulur Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır Bağlama Büyüsü Nedir Bağlama Duası Etkili Aşk Etme Büyüsü Nasıl Yapılır Büyü Çeşitleri

Canbar Büyüsü Çok Tesirli Aşık Etme Duası Deli Gibi Aşık Etme Büyüsü Deli Gibi Aşık Etme Duası En Ağır Aşk Büyüsü Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır Evlenme Duası

Evlenmek İçin Dua Evlilik Büyüsü Kocanın Ağzını Dilini Bağlamak İçin En Etkili Dua Evlilik Duası Gerçek Aşk İçin Aşk Duası Hayırlı Evlilik İçin Denenmiş Dua Hızlı Aşık Etme Duası Kendine Aşık Etme Büyüsü Kocayı Kendine Bağlamak İçin Tesirli Dua Kolay Aşk Büyüsü Evlenme Duaları Nasıl Yapılır

Kocayı Kendine Bağlama Duası Köpek Gibi Aşık Etme Duası Körkütük Aşık Etme Duası Kuranda Birini Kendine Aşık Etme Duası Kuvvetli Ayırma Duası Mucize Geri Döndürme Duası Papaz Büyüsü

Resme Bakarak Aşk Büyüsü Sevdiğin Kişiyi Kendine Aşık Etme Duası Sevgi Duası Soğutma Büyüsü Süryani Büyüsü Birisini Kendine Aşık Etme Duası Erkeği Kendine Aşık Etme Duası Birini Uzaklaştırmak İçin Dua https://https://askduasi.net/ Bağlama Büyüsü