İsmaiLHoca
Bağlama Duaları

Kocamı Kendime Bağlamak İstiyorum Ne Yapmalıyım ?

Kocamı Kendime Bağlamak İstiyorum Ne Yapmalıyım ?

Kocamı Kendime Bağlamak İstiyorum Ne Yapmalıyım ? Pin
Kocamı Kendime Bağlamak İstiyorum

Orta Çağ Avrupa’sında başlayan büyücülük ve genel skolastik yapının baş göstermesi, dinin insan hayatına yön verir nitelikteki yöntem ve uygulamaları zaman geçtikçe evrime uğramış bu büyücülük ve bağlama işlemleri günümüzde ticari boyut ve ihtiyaçlar noktasında kendini yenilemeyi bilmiştir.

Sistemin en çarpıcı noktası günden güne sevgi, aşk ve birleştirme, Bağlama Duası, büyü ve dualarla desteklenen muskalara inanışın giderek artması, bu yöntemleri hayatına katan insanlar yığının her geçen gün artış göstermesi, kaliteli ve mesleki vizyon başlığı altında medyum ve bilim adamlarının etkinliğini geniş ölçüde gösterme eğilimi içinde olmalarını görmek, tasnif etmek ve sınıflandırarak global çağ dünyasında yeniden bilimle şekillendiğini görmek vs. kesin bir yargı oluşmasını sağlamıştır.

Aşık Etme Bağlama Duaları Ve Yöntemleri

Kocamı kendime bağlamak istiyorum içerikli büyü ve işlemlerin işin ehli bilim adamları ile yapılması ve içeriğinin de bu ölçüde kaliteli olması üstünde durulması gereken dikkat edilmesi gereken olaylardandır. Bilginlerin tavsiyeleri doğrultusunda; vefk, boylama, mantra veya celbiye işlemlerinin olduğu söylenmektedir.

İnsanların istek ve arzularının bu yönü ile gerçekleşmesi ve sonrasında yapılan işlemlerin doğum bilgileri ve resimlerinin kullanılarak kendine bağlama yöntemleri büyü değildir. Sadece dilek ve arzuların sonuca yaklaşmasında ve son noktada gerçekleşmesinde başvurulan metot ve araçlardandır.

Kocamı kendime bağlamak istiyorum adı altında yapılan her türlü büyü, ilim irfan sahibi mesleğinin doruk noktasında olan ve bilim hazinesi ile yol ve yöntemlerin nerede nasıl kullanılması gerektiğini bilen hocaların bağlama ve sevme büyülerini yapması daha uygun olacaktır.

Bağlamak istiyorum adı altında yapılan büyülerin gerçekleşme süreleri ve kişilerde bıraktığı ilk etaptaki izlenim ve bıraktığı etki birbirinden farklı olan, kimi kocamı kendime bağlamak istiyorum deyip büyü yaptıran ve ayrı bir şekilde; sadece dua iklimine sığınan insanlar türlü duygu geçişleri halinde izlenim bırakabilirler.

Büyü yaptıran kişiler ilk zamanlar yorgun ve ruh hali değişim gösteren, ani tepkiler veren bir duygu geçişine sahip olabilirler.

Eş, nişanlı, sevgili, hoşlandığınız birini aşık etmeye çalışmak için çeşitli dua ve uygulamalar mevcuttur. Güçlü dualar sayesinde kocamı kendime bağlamak istiyorum isteği ve arzusu ile türlü dualar yardımı ile kocanızı kendinize bağlayabilir, sevgi yumağınızı da gün geçtikçe daha da büyütebilirsiniz.

Edilen duaların kabul olmasının makbul ve eşler açısından tam bir sonuç alınması, gerekli zamana ve sürecin kontrollü bir şekilde uygulanmasına göre değişiklik göstermektedir.

Duaların kalıcılığını ve sonucunun niyete göre kabul edilebilirliğinin tayini yalnızca Allah yapar ve ol derse olur.

Bu anekdot asla akıllardan çıkartılmamalıdır. Doğruluğunun kanıtı; Sonu ne olursa olsun bilinmesi gereken bu tür bağlama dua ve yöntemlerinin toplum tarafından hoş görülmese dahi gerçekliğini koruyor olmasıdır.

Çünkü önemli olan uygulamanın var olup olmaması değildir, sonrasında gelen süreçler, neden ve sonuç ilişkinin kişiye ve duruma kattığı olumlu özellikler, kazanımlar ve kişinin o an  içinde bulunduğu kasvetli ruh halinden kurtulma  Ruh karmaşasının bu dua ve uygulamalar ile psikolojik ve bedensel olarak feraha erdirilmesi açısından etkisi çok büyüktür.

Sonunda bağlama işlemi olumsuz bir sonuç dahi kaydetse, kazanan bu süreçte duayı eden ve bir çözüm alternatifi ürettiğini sanan dua eden eş, koca, sevgili profili ve kişilerinin olmasıdır.

Kocamı Kendime Bağlamak İstiyorum Ne Yapmalıyım ?Pin
Kocamı Kendime Bağlamak İstiyorum Ne Yapmalıyım ?

Kocamı kendime bağlamak istiyorum adı altında edilen duaların hükümlülüğünün gerçekleşip, gerçekleşmemesi güçlü bir donanım ve bilgi arşivine sahip hoca ve medyumların önemli ve güçlü gördükleri tılsımlı kitapları ile sonuca hızlı ve kontrollü bir şekilde ulaşmayı hedefleyen din büyükleri ve bilim adamı niteliğindeki medyumların ortaya attıkları iksir ve kitapların insanlar üzerindeki uyguladıkları yöntemlerdendir.

Dikkatinizi Çekebilir ;  Kocayı Kendine Bağlama Duası

Duaların, değişik yöntem ve uygulamalar ile eşlerin kocalarını kendilerine bağlamak için tercih ettiği işlemlerin ve sabırla beklemeleri gereken dua haznesinin sonucunun yetkinliğinin türlü adımları –yolları bulunmaktadır. Bu da ancak gerçek anlamda kendini kanıtlayan ve meslekte tecrübe limitini aşmakla yetinmeyip türlü başarılara imza atan bilim erbaplarının topluma destek sağlaması ile mevcuttur.

Senin İçin Bir Diğer Makalemiz. Uzaktaki Kocamın Bağlanması İçin Dua

Doğru yöntem ve izlenecek yolların kontrollü- doğru olması itinalı ve özverili bir çalışmanın varlığına ve hocalar ile medyumların geçmişte ve bulundukları zaman içinde herkesçe kullanılmış, sonuca gidilmiş uygulamaların varlığına, işlerliğinin başarılarının devam etmesine bağlıdır.

Eşler arasında doğan anlaşmazlıklar ve süreçte yıpranan bağların yeniden tamir edilmesi kocamı kendime bağlamak istiyorum arzusu ile eşinden ilgi, şefkat ve sevgi bekleyen her kadın için aşılası meşakkatli ve yorucu bir süreçten geçmeyi gerektirmektedir.

Bu uğurda edilen dua ve uygulamaların hangisinin gerçek ve kullanışlı olduğu, hiç olmazsa en az zararla sürecin kontrol altına alınması gibi isteklerin dikkatlice kontrol altına alınması ve araştırma yapılarak işleme alınması son derece duyarlı olunması gereken aşamalardandır. Anlamının ve sonucunun nereye götürdüğünü kestirememek, dua eden için çok tehlikeli ve sonucunun o ölçüde getirdiği risk ciddi boyutta önem arz etmektedir.

Bağalama BüyüsüPin
Bağalama Büyüsü

Kocamı kendime bağlamak istiyorum anlayışı ile yola çıkan kadınlar mutlaka uzman psikolog ve dini vecibelerini dini sömürü aracı yapmadan ve uygulamak isteyenlere imkan tanımalı, onlardan ilgi ve teknik uzman desteği sağlamalıdır.

Bir işin kalitesi ve o binayı inşa eden ustanın yetenek, hüner ve bilgi donanımının yeterli ölçüde vakıf olmasını gerektirmektedir. Kocamı kendime bağlamak istiyorum anlayışı ile yola çıkan tüm bayanların ortak noktası da budur. Arayışlarını haklı ve doğru temelli binalar üzerine inşa etmek, sağlam zemin üstünde eşlerinden bekledikleri ilgi ve şefkati hızlı ve en doğru bir şekilde sevgi dönüşümü ile almak, yoluna bu şekilde devam etmektir.

Medyumların ve usta niteliğindeki geniş bilgi dağarcığına sahip bilginlerin bayanlar sundukları reçetedeki her duaya itibar edilmemelidir. İyice araştırma yapılmalı, hizmet alan diğer toplum üyelerinden referans alınarak bu yolda ilerleme yapılmalıdır. Her ustanın tekniği farklı olduğu gibi kişiler üzerindeki bıraktığı etki ve duygu değişimleri geçişleri birbirinden farklı olmakta, giderek bakış açısını değiştirmektedir.

Bu yüzden insan fıtrat değişiminin de yarattığı etki ve sonuçlar dikkate alınarak; son tahlilde, yapılan duaların anlamları doğrultusunda gerçek oluşu ve şeytani değerlerden uzak olan kelime ve meal unsurları dikkate alınarak, en doğru olan ve kişiyi en korunaksız hallerden koruyan, çerçevesi tanımlı ve bayanları rahatlatıp feraha sürükleyen bir metotta dua kelime ve akışı sağlanmalıdır. Bilinmeyen ve açıklaması okunmayan hiçbir dua ve kelimeye asla itibar edilmemelidir.

Kocamı kendime bağlamak istiyorum adımı ile her geçen gün artan dua ve büyü yaptırma eğiliminde olan herkes sonucunun tam tersi ya da aynı kalacağı hususunda kendini sonuca hazırlamalı, asla karamsarlığa itilerek sosyal yaşamına ve ruh-vücut bütünlüğüne zarar getirecek olaylara ön ayak olmamalıdır.

Dikkatinizi Çekebilir ;  Tutan Bağlama Duası Nedir?

Sonuçta kader planını tayin eden Allah’tır. Allah’ın makbul gördüğü her sonuç ve kişi üzerinde bıraktığı genel izlenim baki ve tektir. Bu düşünce asla akıldan çıkarılmamalıdır. Ne olursa olsun doğru hocalar ve yöntemlerle yola çıkan her kadın mutlaka gün sonunda her şeyin Yaratıcının kontrolünde ve isteğinde olduğu gerçeğini asla mutlak doğru yargısından çıkarmamalıdır.

İksiri doğru, eşinin duygu ve ruh alemine hitap edebilecek, kalitenin mutlak hakimi ve tılsımlı kitapların baş koordine aracı ve yönlendiricisi olan medyum ve hocaların aldıkları bilgi birikimi sayesinde, bayanlara rehabilite amaçlı edilen duaların hiçbir sakıncası olmamakla birlikte, sonucu rahatlatan ve yarınlara umutla bakan insanların varoluş göstermesi mutlak doğrulardandır.

Bu sayede kocalarını kendine bağlamak isteyen bayanların ruh alemleri rahata kavuşacak, geleceğe daha sağlam ve net gözlerle bakmayı öğreneceklerdir. Kocamı kendime bağlamak istiyorum anlayışı ile hocaların kapısını çalan bayanların içinde bulundukları durum ve yönelişler kandırılmaya çok müsait bir düzeyde seyretmektedir.

Bu yüzden ne şartta  olursa olsun asla din sömürü aracı olarak kullanılmamalı, usta öğretici tılsımlı  kitaplardan öğrendiği bilgi birikim ve  düzeyini harekete geçiren her  bilim insanı değer ve  hocalar  isteniyorsa mutlaka tercih edilmeli, bağlama içerikli yol ve yöntemlerin sistemli, ve  sindire sindire bir süreçten geçmesi için  gerekli olan  profesyonellik çerçevesi için  de  adım atılmalı bu kişilerden desek  sağlanmalıdır.

Kocasını kendine bağlamak isten bayanların içinde bulundukları psiko –sosyal şiddet ve maruz kaldıkları iletişim kopukluğu sonrasında ki sözlü ve fiili taciz aşamaları, bayanların dua, büyü gibi çözüm araçlarının tercih etmesinde önemli bir sebep ve durum analizlerini oluşturmaktadır.

Önemli olan duaların gerçek ve Kutsal kitaplarda yer alan harf ve Arapça yazı mealleridir. Ayet el Kürsü ve diğer duaların okunması hem  tavsiye niteliğinde olup hem Kuran-ı Kerim  içinde yer alan Arapça  dua  ve meallerinin okunması, bağlama yöntemlerinin bir diğer çeşididir. Önemli olan temiz kalp ve halis bir amelle duaya durmak ve sonucunda ve aşamasında hiçbir zaman olumsuz duygu düşünce ve fiiliyatta her hangi bir negatif faaliyette bulunmama işlevini kabul edip uygulama seyri geliştirmektir.

Pin

Kuran-ı Kerim okumak ve genel olarak dua seyir iklimine dalmak en muhtemel ve sonuca en doğru yollardan götürecek uygulamaların en kalitelisi ve işlevi en muazzam bir hizmet ve bağlama iksirlerindendir. Hocaların çözüm olarak tayin ettiği kocamı kendime bağlamak istiyorum isteği ile kapılarını çaldığı her bilgin ve uzman hocanın muskalarda yazdığı ve içine yerleştirdikleri mesajın içeriği de zaten bu Arapça kelime ve meallerini oluşturmaktadır.

Bağlama büyüsü her zaman etkinliği olan kabul edilmek istenmese de toplum tarafından hâlâ yerini koruyan ve gün geçtikçe etki alanını genişleten uygulamalardandır. Önemli olan bu hocaların yöntem olarak sundukları duaların içeriği ve mealinde arka planında eşlere kattığı değer ve sonrasından süreçten dönüşümlerini aldıkları olumlu ya da olumsuz sonuçların geçerliliği, eşleri sevgiye aşka teşvik edebilme- edememe durumuna işaret etmesi, önemle yerine getirilmesidir.

Kocamı kendime bağlamak istiyorum amacı taşıyan ve girişimlerine bu yönde devam etmek isteyen bayan, aşık ve çaresiz bir profil çizerken; eşini kaybetmek istemeyişi de onun ne kadar güçlü bir ruh dünyasına ve sabır eşiğine sahip olduğunu göstermektedir. Bu süreçte bayanların başvurdukları hocaların gerçekten yardım etme eğiliminde olması, farkındalığını gerçekle yüzleştirmesi ve süreç sonunda karşılaşacağı olay ve durumlarla da mutlaka yüzleşmesinin gerekli görüldüğü gerçeği akıllardan asla çıkarılmamalıdır.

Dikkatinizi Çekebilir ;  Adım Adım Bağlama Duası

Kocasını kendine bağlamak isteyen kadınların ortak noktası, kocalarının kendine dönmesi bu uğurda başvurdukları dua ve bağlama iksirlerinin tutup tutmama kaygısı ile hocaların kapılarını heyecan ve kaygı ile çalmalarıdır. Bu yüzden dikkat edilmeli, asla referans alınmadan adım atılmamalı, kendi psikolojik -vücut bütünlüğünü de tehlikeye atmadan, kabul edilebilir, gerçek, kaliteli ve Allah’ın kutsal kitabında yer verdiği, harf, kelime ve söz dizilimleri tercih edilmeli mutlaka bu şekilde muska ve dua bütünlüğü sağlanarak duanın korunması, güvence altına alınmalıdır.

Kocamı kendime bağlamak istiyorum diyen ve dua planını bu yönde uygulayan her kadın Allah’ın kitabına ve buyruklarına boyun eğmeli, onun için hayırlı olanın şer ya da hayır niteliği taşıyacak bir boyutta olduğunu, sonucuna rıza göstermenin en akıllıca ve halis bir kul olmanın temel gereksinimi şartı  olduğu gerçeğini asla aklından çıkarmamalıdır.

Kocam Bana Bağlansın Duası

Birçok kadın hayatlarının bir noktasında “Kocamı kendime bağlamak istiyorum ne yapmalıyım?” sorusuna cevap arar. Bu konuda yapabilecekleri elbette iki türlü yol bulunur. İlk olarak, kendinizi yenilemek ve geliştirmek adına çabalamak. Kendinize özgüven kazandırarak doğrudan kocanızın gözünde daha cazip hale gelirsiniz. Bunun yanı sıra manevi yönünüzü güçlendirmek de son derece önemlidir. Bu noktada Bağlama Duası adlı bir uygulamadan haberiniz var mı?

Bağlama Duası, sevgi, aşk ve bağlılıktır talep etmek adına yapılan bir dua türüdür. Kocanızla aranızda daha sıkı bir bağ kurmak ya da sevgisini arttırmak isterseniz, bu duayı yapabilirsiniz. Her gece uyumadan önce yapacağınız dua, zamanla etkisini gösterecektir. Fakat unutmayın ki dualar, dua eden kişinin manevi değerine bağlı olarak farklı etkiler gösterir. Yani, daha sıkı bir bağ kurmak şartıyla Bağlama Duası, sizin için de işe yarayabilir.

Bağlama Duası’nın yanı sıra, eşinize karşı dürüst ve saygılı davranarak, tatlı ve anlam dolu jestler yaparak da onun sevgisini arttırabilirsiniz. Özellikle, sizi neyin mutlu ettiğini bilen eşinizin size karşı ilgi ve alakası daha da artacaktır. Kendinizi fazla zorlamadan, sadece onunla fazla vakit geçirmek ona olan sevginizi ortaya koymaya yetebilir. Unutmayın, herkes sevilmek ister.

Yapılması GerekenlerYapılmaması Gerekenler
  • Bağlama Duası yapılabilir.
  • Karşılıklı saygı duymaya devam edin.
  • Dürüst olun.
  • Kıskançlık yapmaktan kaçının.
  • Anlam dolu jestler yapın.
  • Kontrolcü davranmayın.

Bağlama Duası İle Kocamı Kendime Bağlama

Bir evlilikte çiftlerin birbirlerine olan bağlılığı oldukça önemlidir. Ancak bazen rutinleşen hayat, iş yoğunluğu ya da iletişim problemleri nedeniyle bu bağlılık azabilir. Bu durumda ise bazı çiftler, kocamı kendime bağlamak istiyorum ne yapmalıyım diye merak edebilirler. Bunun için kullanabilecekleri yöntemlerden biri bağlama duasıdır.

Bağlama duası, özellikle evliliklerde eşlerin birbirlerine olan sevgi ve bağlarını arttırmak için yapılır. Bu dua yapılırken içtenlikle ve samimiyetle yapılmalıdır. Ayrıca bu dua, evlilik dışındaki ilişkiler için de yapılabilir. Fakat, burada şunu belirtmek gerekir ki, bir kişiyi bir başkasına bağlamak etik ve ahlaki açıdan doğru değildir. Bu dua sadece evlilikteki bağlılığı arttırmak için kullanılmalıdır.

Bağlama Duası İle Kocamı Kendime Bağlama
“Allahu teala Şehid İsminin hürmetine Sen, “Ya Muksit” ve “Ya Sabur” ismini ismine verdiğin Mihriban ve merhametli bir kişiyi bana bağla, sevdiklerine ve yaşıtlarına kulak vermesini engelle. Aksine, benim her dediğime uymasını, sadece beni düşünmesini senin güzelliklerin hürmetine senden diliyorum. Amin.”

Bağlama duası yaparken herhangi bir malzeme kullanılmaz. Sadece Allah’a samimiyetle dua edilir ve dileklerinizi sunarsınız. Ancak dua yaparken, niyetinizin doğru olması çok önemlidir. Bu duayı yaparken eşinize karşı iyi niyetli olun. Kötü niyetle yapılacak olan bu dua evliliğinizi daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle, dua yaparken eşinize karşı içten ve samimi olmanız gerekir.

Bağlama duası, evlilikteki problemleri çözmek için tek başına yeterli değildir. Ayrıca evliliğinizi olumlu yönde etkileyecek diğer faktörler de vardır. Örneğin, iletişim kurarken karşı tarafı dinlemek, birbirinize zaman ayırmak, hobilerinizde ortak noktalar bulmak gibi faktörler evliliği güçlendirebilir.

Bağlama Duaları Kategorimizde ilgili yazılara ulaşabilir aynı zamanda yorum yapabilirsiniz.

Not: Bu makale içerisinde bulunan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

dermanhoca

ismail hoca namı değer derman hoca sizlere en doğru bilgiyi aktarmak için elinden gelen tüm çabayı sarf eden değerli bir hoca. Alanında uzmanlaşmış bir çok kişiye fayda sağlamış bir zattır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.