DermanHoca

Hızlı Tutan Bağlama Büyüsü

Hızlı Tutan Bağlama Büyüsü

cabuk tutan baglama buyuleri - Hızlı Tutan Bağlama Büyüsü

HIZLI TUTAN BAĞLAMA BÜYÜSÜ

Bağlama Büyüsü Süreci

Büyü oluşum süreci ve başladığı dönem itibari ile Ortaçağ Avrupa’sında görülen temeli, büyücülük, sihir ve kişiye belli bir uzaklıkta yapılan insan elinin karıştığı, muhtevasının zarar vermek ya da kişiyi kendine akıl almaz bir şekilde bağlayan bir dönemin tanıklık ettiği sürecin yansıyan güç araçlarından birisidir.

Bu güç kişiye duygusal ve ruhsal anlamda yorgunluk hissi ve vücut bütünlüğünün sarsılmasına yol açan derin izler bırakabilecek bir güce sahiptir.

NOT: MOBİLDEN GİRENLER DİĞER RESİMLER İÇİN SOLA KAYDIRINIZ.

Kara büyü olarakta anılmakta, süreci ve etki alanı türlü aşamalardan geçen, özellikle üstünde uygulanan için çok ciddi sonuçlara neden olan, çeşitli ruh-beden incitici hazar bırakıcı niteliğe, sakatlığa, hatta ölüme varabilecek hastalık ve sonuçlara neden olabilmektedir.

Bağlama büyüsü, ifrit soyundan gelen cinler ve şeytanlar vasıta kılınarak büyü kuvveti ve kudreti büyük olması ve çıkardığı sonuçlar itibari ile acı ve yoğun duyguların baş göstermesi muhtemel ve kahramanları ölçüsünde beklenen bir durumdur.

Hızlı tutan bağlama büyüsü, alanında uzman, ilim noktasında gelişmiş ve dini vecibelerini belli ölçülerde yerine getirebilecek kimselerce hazırlanıp topluma uygulanmaktadır.

Özellikle gecenin 0.03’ünün seçilmesi tercih sebebidir. Çünkü bu saatler kişinin etkisi altına alındığı en yoğun ve büyünün tesirini gösterdiği en çarpıcı zamanlardır.

Alanında uzmanlaşmış ve bilimsel bilgi akışını bu yöne hizmet etmesi için harekete geçiren, amacının kişiye zarar vermek olduğu ve acı ile bağlama işleminin hızlıca cereyan ettiği, deli gibi âşık ettikten sonra evlenmeye kadar gidebilen sonuçlarla etkisini gösterdiği büyülerdendir.

Bağlama Büyüs - Hızlı Tutan Bağlama Büyüsü

Aşk Büyüsü

En kuvvetli evlilik büyüsü ve bağlama büyüsü sonucunda oluşmuş olan, bir anda kişinin duygu, düşünce, kaderinde değişikliklerine sahne olan, kişiyi benliğinden çıkarıp bir âleme ışınlayan etki ve güce sahip olduğu büyülerdendir.

Kara kuvvetinin ışık kuvvetine olan üstünlük gösterme bilinci ve gerekliliği büyülerin sabaha yakın ve en zifir olduğu anların, zamanların seçilmesindeki en büyük etki yasalarından bir tanesi haline getirmiştir.

 

Bağlama , büyüyü üstünde uygulanacak kişi için sonuçları son derece ağır ve sosyal yaşamını derinden etkileyecek düzeydedir. Kişi hayati bütünlüğünü zor bir akışa sürükleyecek, ağır ve aşamalı bir şekilde tükenmişlik sendromu kaydederek zaman içinde yavaş yavaş aynı vücut içinde başka bir beyne ve kalbe sahip bir insan profilline dönüşecektir.

Bağlama büyüleri, hızlı bir şekilde sonuçlanmış olsa bile zamanla etksini yitirerek aynı kişi olma olasılığı yüksek büyülerdendir.

Dikkatinizi Çekebilir ;  Sevgiliyi Bağlama Büyüsü

Süreç içinde uygulanan büyü ve yöntemler etkisini tamamen ortadan kaldırabilir, büyü verdiği zarar ve inanmışlıkla insanları önüne geçilemeyince tarzda hezimetlerle karşı karşıya bırakabilmektedir.

Allah istemedikçe hiçbir şey olamaz prensibi ile hareket edilmeli, büyünün yaydığı kötü enerjiden ve sonuçlarından kısa bir sürede uzaklaşmayı bilmek gerekmektedir.

Bağlama Büyüsü nedir ? Nasıl Yapılır ?

bağlama vefki özellikle ortaçağ Avrupa’sında kralların ve kraliyet soylularının devletin temel prensibi ve gideceği yolun güvenilirliği konusunda büyücüleri harekete geçirmiş, siyasi oluşumlar zamanla sosyal alanlara da sıçramış, sevgi aşk noktasında bağlama büyüleri süreç içinde anlam ve değer kazanmaya başlamıştır.

Doğruluğu tartışmalara tamamen açık olan bağlama büyüleri hızlı bir şekle 3 gün içinde ve anında gerçekleşecek boyuta gelmesi ile takipçilerin inanış sayılarına ve tercih etme adetlerine  ivme  kazandırarak  yükseltmiştir.

medyumların, astrololog görevi adı altında ticari meta haline getiren iş kurucu kişilerin en aradığı ve hizmetlerini sunduğu mecralardan birisi haline gelmiştir.

Televizyonlarda, radyolarda ve her türlü iletişim kanalları vasıtası ile müşterilerinin karşısında geçerek yol yöntem ve acil durum planı niteliğindeki reçetelerle toplumun ilgisini ve hizmetlere olan teşvik düzeyini artırmıştır.

Hızlı Tutan Bağlama Büyüsü Aşamaları nelerdir ?

Hızlı tutan bağlama büyüleri, aşamalı bir şekilde gerçekleşen süreçte tanıklık eden ve tüm inanç sistemini bu konu ve hizmete bağlayan yığınla insan gruplarından ve çeşitliliğinden oluşmaktadır.

Telefon numaraları, mail adresleri ve bizzat görüşme olanakları ile medyumlar büyücülük geleneğini artırarak sisteme hizmet ederken; finansal kaynaklarını yükseltme eğilimine girmiştir. Hızlı tutan bağlama büyüleri ile saat farkı ile ücret tarifelendirme noktasına gelen medyumları toplumun kanayan yarası ve inanç sömürüsü yapan din tüccarlarıdır.

havas ve ledün ilmi hocasindan el almak el vermek - Hızlı Tutan Bağlama Büyüsü

Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

İnsanların temiz duygularını ve heveslerini kullanan ve sömürü aracı yapan sahte medyumların dışında, kadim kitaplar ve evrenin gücüne inanan, enerji yollama yöntem ve teknikleri ile uzmanlık alanları gelişmiş bilim adamlarından faydalanmak ebetteki olası bir durumdur.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta başlangıcı ve ortalarının hızlı bir şekilde cereyan ettiği hızlı bağlama büyüsü adı altındaki işlemlerin, sonucununuda o ölçüde hızlı gelişeceği ve ömür boyu bağladığınız kişinin yanınızda duramayacağı ve zamanla eski benliğine dönme ihtimali ve gerçekliğidir.

Kendini kandırma noktasında mastar yapmamış olan hiç kimse sadece büyü yöntemlerine başvurmamalı, o kişinin irade beklentisi hali ile bekleyerek sabırla sonucun doğru bir şekilde yol kat etmesine tanıklık etmelidir.

Derman Hoca Hakkında

Hayatını manevi dava adamlığına adamış olan, birikimli, bilgi düzeyi gelişmiş olan, çeşitli tılsımlar yardımı ile çevresine katkı sağlayabilecek düzeyde kendini yetiştirmiş, hızlı bağlayıcı büyü niteliğindeki işlemleri ile topluma kazanım sağlayan kimseler de varlığını devam ettirmektedir. Burada önemli olan doğru bilginin aktarılması, dinin sömürü aracı haline getirilmemesi inancıdır.

Dikkatinizi Çekebilir ;  En Etkili Bağlama Büyüsü

550082 3 4 88b84 - Hızlı Tutan Bağlama BüyüsüEkonomi boyutunun el değiştirerek zamanla sistem avcılarının içinde kendine yön ve arayış bulmasına karşın, devletin her zaman bu ticari furyanın önüne geçebilesi maalesef mümkün olamayan bir durumdur.

Medyumluk geleneği kendi özel yaşadıkları alanda dahi yapılabilecek düzeyde olan, toplumu hapseden, başka yöntem ve çare bulamayan ve her an arayış içinde olan çaresiz halk için; sahte medyumlara güvenmek ve söylediklerini yapmak an meselesi hatta tartışmasız gerçekleştirilen fiiliyatta gelişen uygulamalardır.

Bazı ritüellerin ve aşamaların hızlı tutan bağlama büyülerinde etkisi çok büyük kurallar bütünlüğü olarak karşımıza çıkmaktadır. Hızlı tutan bağlama büyüsüne konu olan ve bu tür büyüleri tercih edenler:

  • platonik âşık olan kişiler ve aşık olduğu kişilerce aynı ve hatta daha fazla ilgi, sevgi ve aşk beklentisi içinde olanlar
  • Çekim gücü olmasına rağmen bir türlü yakınlaşamayan ve sevgili olamayan çiftler
  • Aile büyüklerinin yada  evlenmelerini  büyük bir istekle arzu eden  kimselerin, söz ve nişan  hali  içindeyken;bir an önce evlenmelerinin  oluşabilecek her türlü olumsuzluk ve sakatlıklara karşı önlem niteliğinde başvurdukları büyü  ve bağlama iksirleri kullanan ve başkasına  uygulatanlar
  • Evli karı koca arasında duygu, aşk ve sevgi boyutunu artırmak isteyenler
  • Annelerin kız ya da erkek evlatlarına mürüvvetlerini görme düşüncesi ile hareket ettikleri arayış ve büyü yönelimleri
  • İlgisiz eş ve sevgililerine karşın, sevgi ve duygu ruh ikilemini aşırı dozda etkisini gösterebilecek, yükseltebilecek bağlama ve hızlı tutan büyü yapma işlem ve eğilimlerinin vakıf olduğu, üzerinde etkisi olduğu kişi yol ve yöntemlerden bazılarını oluşturmaktadır.

 

Görüldüğü üzere herkes tarafından ani ve çabukça etki alanı yaratan hızlı tutan bağlama büyülerinin varlığı herkesi ortak bir paydada toplamış, büyü yapma eğilimi ve arayışına hızlıca itmiştir.

aninda tutan ask buyusu 310x165 1 - Hızlı Tutan Bağlama Büyüsü

Anında tutan aşk büyüsü

Ancak’’ Bu tür büyülerin tutması için kadim kitaplarda geçen uyarıların ve dikkatle okunması gereken aşamalarının kontrollü bir şekilde uygulanması gerekir’’. Uyarıları atlanmaması gereken bütünlük arz eden konulardandır.

Hızlı tutan bağlama büyülerinin etkisini ve geçerlilik kazanması bakımından yetkinliğini göstermesi açısından bazı kriterleri taşıması gerekmektedir. Gerekli görülen bu malzemeler:

Büyü yapılacak kişi ile büyü işlem sürecine katılan ve büyü işlemini bizzat gerçekleştiren kişi arasında önceden bir bağın aranması şartıdır. Tanınma şartının yanı sıra, aynı sıralarda oturduğunuz ve aranızda bir yakınlık geçmese dahi sizi tanıyor olması sadece isim soy isimle bile yakınlık derecesini kabul etmesi halinde bile hızlı tutan bağlama büyülerinde büyüye konu olması bakımından geçerlilik şartını taşıyacak, hatta büyüye maruz kalabilme yeterliliğinde işlem görecektir.

Dikkatinizi Çekebilir ;  Kocayı Eve Bağlama Büyüsü

Bunun dışında sadece bir isim soy isim ve bilgilerle hızlı tutan bağlama büyüsüne müracat etmek beyhude bir telaştan öteye geçememektedir.

cok guclu kismet duasi 300x171 - Hızlı Tutan Bağlama Büyüsü

Büyülerin uygulandıkları kişiler ve yakınlık dereceleri ne olursa olsun birbirini tanımaları halinde alanında uzman medyum ve bilginlerin kitap, yazı ve her türlü materyal araçları ile yıldırım hızında ve çok çabuk tutan bağlama büyülerinin içinde olmak an meselesidir.

Kimi büyü bir gecede, kimi 3 ve kimi daha uzun sürede etkinliliğini gösterebilmektedir.

Medyumları tecrübe ve alanında yılların bu işe veren teknik uzman görüntüsündeki işlevleri ile bağlama büyüleri kalite ve uzun yıllarca unutturmayacak olan aşk büyülerinin olması, onları meslekte ayrı ve toplumca takip edilebilir bir düzeye taşımıştır.

kuvvetli baglama buyuleri 534x462 1 - Hızlı Tutan Bağlama Büyüsü

Bağlama Büyüleri

Teknoloji ve beraberinde getirdiği araçların fazlalığı medyumculuk geleneği de etkilemiş, büyücülük ayrı bir evrimle ve sistemde yer bulmaya çalışan sahte medyum hırsızları ile dolup taşmaktadır.

Orta çağ Avrupası’ndaki skolâstik yapı, büyücülüğün temeli ve toplumun genel aynası görünümündeki sistematik teokratik düşünce sistemlerdendir.

Günümüzün ortaçağdan bu güne kat ettiği yol ve yenileşme bütünlüğü büyücülük ve hızlı tutan bağlama panzehiri olan birçok konuyu da harekete geçirmiştir.

Büyüyü kötüye kullanmak ve büyü yaptığınız kişiye eziyet etmek ayrı bir şekilde önemle üstünde durulması gereken bir konudur.

Medyum bilginlerinin ve yıldız kitaplarının kişiyi tasnif etme özelliği, kişi, yer, durum ve tanıma sıklığı büyücülük geleneğinin bir parçası hızlıca tutan bağlama büyülerinin kazandığı ön koşul unsurlarındandır. Alanında uzman ve yetkinliğini kanıtlamış olan her büyü mecrası kesinlikle araştırılmalı, körü körüne bir inanışla hareket edilmeksizin; özel hayat gizliliği ve mahremiyeti hassasiyeti özenle korunmalıdır.

Ticari kaygı ve yöntemlerle toplumu etkisi içine alıp hapsetme düşüncesi ile yoluna devam eden sahte medyumlar büyü ve çalışmaları ile körelmeye, insanlar tarafından deşifre edilerek rencide edilmeye mahkûmdurlar. Hızlı Tutan Bağlama büyüsü adı altındaki her türlü uygulama ve yöntemi; sonu mutlaka Allah’a ve onun buyruklarına, istek ve kararlarına hizmet edecektir.

Bir önceki yazımız olan Bağlama Büyüsü başlıklı makalemizde bağlama büyüsü, Bağlama Büyüsü Etkileri ve bağlama büyüsü nasıl yapılır hakkında bilgiler verilmektedir.

5/52 ratings

Büyü ile ilgili çalışmalar "yapmıyorum".

Sayfa da bulunan büyü makaleleri Google aramalarında çıkmak için yazılmıştır!!!

5 1 vote
Makale Derecesi
Subscribe
Bildir
guest
4 Yorum
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
şule

ismail hocamdan allah razı olsun her zaman her konuda yardımcı oldu bana sanki yıllardır tanıyormuşcasına samimiydi her zaman benimle hakkı asla ödenmeyecek birisi bir yuvayı kurtarmaya vesile oldu allah razı olsun kendisinden

ayten

sevgilimle 3 aydır ayrıydık denemediğim yol kalmamıştı intiharı bile düşünüyordum artık onu o kadar çok seviyordum inanılmaz bir boşluk vardı hayatımda nefes dahi almam o kadar anlamsız geliyorduki anlatamam size çok kişiye işlem yaptırdım bir çoğuda para tuzağıydı parayı alıp engelliyorlardı çaresizlik insana herşeyi yaptırıyormuş gerçekten ismail hocamın web sitesine denk geldim o kadar umutsuzdumki artık herşeyini yitirmiş birisi gibiydim çok kararsızdım işlem yaptırıp yaptırmama konusunda çünkü daha önceki tecrübelerim kötü sonuçlarla bitti kandırdılar bir çoğu ama ismail hocamın sesi o kadar iyi geldiki içime bir huzur girdi sanki o an bile rahatlamıştım bir daha şansımı denemek istedim şunu çok… Read more »

emin

ismail hocam eşimin bana dönmesinde vesile oldu çok sağolun allah razı olsun sayın hocam.

berna Y.

herkese selamlar ben almanyada yaşıyorum bende eşimle bir takım sorunlar yaşıyordum ayrılığın her türlüsü zor ama gurbetteki ayrılık tarifi bile yok çünkü herkes sana yabancı ismail hocamla karşılaştım herşeyi anlattı bana açıkçası çok kararsız ve tedirgindim çünkü ilk defa böyle birşey deneyecektim ve kendisi türkiyede ben almanyadaydım bir kaç gün düşündükten sonra hocamla çalışmaya karar verdik işlemi hazırladıktan sonra 4 günde elimde oldu işlem 29. gün eşimle tamamen sorunlarımız çözüldü ismail hocam güvenilir ve çok samimi birisi allah razı olsun

4
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Open chat