İsmaiLHoca
Bağlama Büyüleri

Hızlı Tutan Bağlama Büyüsü

Hızlı Tutan Bağlama Büyüsü

HIZLI TUTAN BAĞLAMA BÜYÜSÜPin
HIZLI TUTAN BAĞLAMA BÜYÜSÜ

Bağlama Büyüsü Süreci

Büyü oluşum süreci ve başladığı dönem itibari ile Ortaçağ Avrupa’sında görülen temeli, büyücülük, sihir ve kişiye belli bir uzaklıkta yapılan insan elinin karıştığı, muhtevasının zarar vermek ya da kişiyi kendine akıl almaz bir şekilde bağlayan bir dönemin tanıklık ettiği sürecin yansıyan güç araçlarından birisidir.

Bu güç kişiye duygusal ve ruhsal anlamda yorgunluk hissi ve vücut bütünlüğünün sarsılmasına yol açan derin izler bırakabilecek bir güce sahiptir.

Kara büyü olaraktan anılmakta, süreci ve etki alanı türlü aşamalardan geçen, özellikle üstünde uygulanan için çok ciddi sonuçlara neden olan, çeşitli ruh-beden incitici hazar bırakıcı niteliğe, sakatlığa, hatta ölüme varabilecek hastalık ve sonuçlara neden olabilmektedir.

Bağlama büyüsü, ifrit soyundan gelen cinler ve şeytanlar vasıta kılınarak büyü kuvveti ve kudreti büyük olması ve çıkardığı sonuçlar itibari ile acı ve yoğun duyguların baş göstermesi muhtemel ve kahramanları ölçüsünde beklenen bir durumdur.

Hızlı tutan Bağlama Büyüsü, alanında uzman, ilim noktasında gelişmiş ve dini vecibelerini belli ölçülerde yerine getirebilecek kimselerce hazırlanıp topluma uygulanmaktadır.

Özellikle gecenin 0.03’ünün seçilmesi tercih sebebidir. Çünkü bu saatler kişinin etkisi altına alındığı en yoğun ve büyünün tesirini gösterdiği en çarpıcı zamanlardır.

Alanında uzmanlaşmış ve bilimsel bilgi akışını bu yöne hizmet etmesi için harekete geçiren, amacının kişiye zarar vermek olduğu ve acı ile bağlama işleminin hızlıca cereyan ettiği, deli gibi âşık ettikten sonra evlenmeye kadar gidebilen sonuçlarla etkisini gösterdiği büyülerdendir.

En kuvvetli evlilik büyüsü ve bağlama büyüsü sonucunda oluşmuş olan, bir anda kişinin duygu, düşünce, kaderinde değişikliklerine sahne olan, kişiyi benliğinden çıkarıp bir âleme ışınlayan etki ve güce sahip olduğu büyülerdendir.

Kara kuvvetinin ışık kuvvetine olan üstünlük gösterme bilinci ve gerekliliği büyülerin sabaha yakın ve en zifir olduğu anların, zamanların seçilmesindeki en büyük etki yasalarından bir tanesi haline getirmiştir.

Bağlama , büyüyü üstünde uygulanacak kişi için sonuçları son derece ağır ve sosyal yaşamını derinden etkileyecek düzeydedir. Kişi hayati bütünlüğünü zor bir akışa sürükleyecek, ağır ve aşamalı bir şekilde tükenmişlik sendromu kaydederek zaman içinde yavaş yavaş aynı vücut içinde başka bir beyne ve kalbe sahip bir insan profilline dönüşecektir.

Bağlama büyüleri, hızlı bir şekilde sonuçlanmış olsa bile zamanla etkisini yitirerek aynı kişi olma olasılığı yüksek büyülerdendir.

Süreç içinde uygulanan büyü ve yöntemler etkisini tamamen ortadan kaldırabilir, büyü verdiği zarar ve inanmışlıkla insanları önüne geçilemeyince tarzda hezimetlerle karşı karşıya bırakabilmektedir.

Allah istemedikçe hiçbir şey olamaz prensibi ile hareket edilmeli, büyünün yaydığı kötü enerjiden ve sonuçlarından kısa bir sürede uzaklaşmayı bilmek gerekmektedir.

Bağlama Büyüsü nedir ? Nasıl Yapılır ?

bağlama vefki özellikle ortaçağ Avrupa’sında kralların ve kraliyet soylularının devletin temel prensibi ve gideceği yolun güvenilirliği konusunda büyücüleri harekete geçirmiş, siyasi oluşumlar zamanla sosyal alanlara da sıçramış, sevgi aşk noktasında bağlama büyüleri süreç içinde anlam ve değer kazanmaya başlamıştır.

Doğruluğu tartışmalara tamamen açık olan bağlama büyüleri hızlı bir şekle 3 gün içinde ve anında gerçekleşecek boyuta gelmesi ile takipçilerin inanış sayılarına ve tercih etme adetlerine  ivme  kazandırarak  yükseltmiştir.

medyumların, astrolog görevi adı altında ticari meta haline getiren iş kurucu kişilerin en aradığı ve hizmetlerini sunduğu mecralardan birisi haline gelmiştir.

Dikkatinizi Çekebilir ;  Bağlama Büyüsü Neden Yapılır?

Televizyonlarda, radyolarda ve her türlü iletişim kanalları vasıtası ile müşterilerinin karşısında geçerek yol yöntem ve acil durum planı niteliğindeki reçetelerle toplumun ilgisini ve hizmetlere olan teşvik düzeyini artırmıştır.

Senin İçin Bir Makale Daha Bağlama Büyüsü Nedir

Hızlı Tutan Bağlama Büyüsü Aşamaları nelerdir ?

Hızlı tutan bağlama büyüleri, aşamalı bir şekilde gerçekleşen süreçte tanıklık eden ve tüm inanç sistemini bu konu ve hizmete bağlayan yığınla insan gruplarından ve çeşitliliğinden oluşmaktadır.

Telefon numaraları, mail adresleri ve bizzat görüşme olanakları ile medyumlar büyücülük geleneğini artırarak sisteme hizmet ederken; finansal kaynaklarını yükseltme eğilimine girmiştir. Hızlı tutan bağlama büyüleri ile saat farkı ile ücret tariflendirme noktasına gelen medyumları toplumun kanayan yarası ve inanç sömürüsü yapan din tüccarlarıdır.

İnsanların temiz duygularını ve heveslerini kullanan ve sömürü aracı yapan sahte medyumların dışında, kadim kitaplar ve evrenin gücüne inanan, enerji yollama yöntem ve teknikleri ile uzmanlık alanları gelişmiş bilim adamlarından faydalanmak ebetteki olası bir durumdur.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta başlangıcı ve ortalarının hızlı bir şekilde cereyan ettiği hızlı bağlama büyüsü adı altındaki işlemlerin, sonucunun uda o ölçüde hızlı gelişeceği ve ömür boyu bağladığınız kişinin yanınızda duramayacağı ve zamanla eski benliğine dönme ihtimali ve gerçekliğidir.

Kendini kandırma noktasında mastar yapmamış olan hiç kimse sadece büyü yöntemlerine başvurmamalı, o kişinin irade beklentisi hali ile bekleyerek sabırla sonucun doğru bir şekilde yol kat etmesine tanıklık etmelidir.

Bağlama Büyüsü Nedir?

Bağlama büyüsü, çoğu zaman sevgililer arasında kullanılan bir tür aşk büyüsüdür. Ancak, bu büyü türü yalnızca romantik ilişkilere uygulanmaz. Aynı zamanda iş, arkadaşlık veya aile ilişkileri gibi farklı bağlam ve ilişkilerde de kullanılabilir. Bağlama büyüsü, iki kişi arasındaki bağı daha güçlü hale getirmek veya kişinin birini kendisine daha bağlı hale getirmek için yapılır. Bu büyü, geleneksel şifa veya büyü pratiğinde yaygın olarak kullanılır.

Bağlama büyüsü, uygulayan kişinin amacına göre farklı şekillerde yapılabilir. Bazı bağlama büyüsü türleri, kırmızı iplik kullanarak yapılabileceği gibi, diğerleri mumlar veya farklı materyaller kullanarak yapılabilir. Bazı insanlar, büyü için özel bir ritüel uygularken, diğerleri sadece niyetlerini birkaç kelimeyle ifade ederek büyüyü yapabilir.

Bağlama büyüsünün hızlı tutan türleri, istenilen sonuçları daha hızlı ve etkili bir şekilde elde etmenize yardımcı olabilir. Bu tür büyüler, özellikle bir acil durumda ya da kişinin sonuçları beklemeye tahammül edemeyecek kadar sabırsız olduğu durumlarda faydalı olabilir. Diğer bağlama büyüleri gibi, hızlı yapılıp hızlı sonuçlanabilmesi açısından cazip olabilir. Ancak, dikkatli olunmalıdır, çünkü yanlış bir şekilde yapıldığında bu büyü istenmeyen sonuçlara neden olabilir.

Etkileri Nelerdir?

Bağlama büyüsü, insanların hayatında önemli değişikliklere neden olabilen etkili bir büyü türüdür. Bu büyü genellikle kişilerin özgürlüklerini ortadan kaldırmayı ve isteklerine uygun hareket etmelerini sağlamayı amaçlar. Bu büyüye maruz kalan kişiler, genellikle kendi istekleri dışında hareket etmek zorunda kalırlar.

Bağlama büyüsünün etkileri, kişinin yaşam biçiminde ciddi değişikliklere neden olabilir. İnsanlar genellikle bu büyüyü baskı altında hissederler ve gelecekteki hareketlerini dahi bu baskıya göre planlarlar. Ayrıca, bağlama büyüsüne maruz kalan kişiler huzursuzluk, kaygı ve uykusuzluk gibi psikolojik etkiler de yaşayabilirler.

Bağlama büyüsüne maruz kalan kişiler, genellikle hayatlarındaki önemli kararları büyünün etkisi altında alırlar. Bu büyünün etkisi altında sağlıklı bir ilişki sürdürmek de oldukça zordur. Kişinin kendi değerleri, istekleri ve hisleri bu büyü nedeniyle göz ardı edilir. Bu nedenle bu tür büyüler, insanların hayatında ciddi sorunlara yol açabilir.

 • Bağlama büyüsüne maruz kalan kişiler hayatındaki önemli kararları bu büyü nedeniyle verir
 • Sağlıklı bir ilişki sürdürmek oldukça zordur
 • Kişinin değerleri, istekleri ve hisleri göz ardı edilir
 • Bağlama büyüsü, insanların hayatında ciddi sorunlara yol açabilir
Dikkatinizi Çekebilir ;  Bağlama Büyüsü Yapılışı

Sonuçları Nelerdir?

Hızlı Tutan Bağlama Büyüsü, kişiler arasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu büyü etkisi altına alınan kişilerin düşüncelerini etkiler ve istenilen sonuçları oluşturur. Ancak, birçok kişi bağlama büyüsü hakkında farklı düşüncelere sahiptir. Bazıları, bunun kötü bir etki oluşturduğunu düşünürken, diğerleri ise olumlu bir etki olduğunu iddia eder.

Bağlama büyüsü, insanlar arasında güçlü bir bağ kurmanın en etkili yollarından biridir. İstenildiği takdirde kişiler arasındaki bağı güçlendirmek, düzeltmek veya birleştirmek için de kullanılabilir. Bu büyünün sonuçları, kişilerin niyetlerine ve becerilerine bağlı olarak değişebilir.

Yani, bağlama büyüsü kişiler arasındaki bağı güçlendirebileceği gibi, olumsuz sonuçlar da doğurabileceği unutulmamalıdır. Bu konuda bilgi sahibi olmak ve doğru bir şekilde uygulamak oldukça önemlidir. Eğer kişi büyüyü doğru bir şekilde uygular ve ilgili unsurlara dikkat ederse, olumlu sonuçlar daha fazla görülebilir.

Hızlı Tutan Bağlama Büyüsü Faydaları Nelerdir?

Hızlı Tutan Bağlama Büyüsü genellikle bir ilişkiyi güçlendirmek ya da bir kişiye bağlılığı arttırmak için kullanılan bir büyü türüdür. Bu bağlama büyüsü farklı yöntemlerle yapılabilir. Bazıları mum ve tütsü kullanırken bazıları da dua eder. Ancak bu büyülerin hiçbirinin hiçbir bilimsel temeli yoktur ve gerçek olmadığı kanıtlanmıştır.

Bazı insanlar Hızlı Tutan Bağlama Büyüsü yapmanın faydaları olduğuna inanırlar. Ancak gerçek şu ki, bu büyülerin etkisi tamamen insanların inanç ve beklentilerine bağlıdır. Birçok insan, eğer bir bağlama büyüsü yaparsa, bu kişinin ona bağlandığını ya da onu sevmesi gerektiğini düşünür ve bu nedenle daha fazla çaba gösterir.

 • Hızlı Tutan Bağlama Büyüsü yapmanın faydalarından biri, bir kişinin size olan ilgisinin artması olabilir. Bu, size bir saygınlık ve güven hissi verir ve ilişkinizde daha mutlu olmanızı sağlayabilir.
 • Bununla birlikte, bazı insanlar Hızlı Tutan Bağlama Büyüsü yapmanın zararlı sonuçları olduğuna inanırlar. Büyü yapılan kişi aslında büyüyü yapan kişiye asla gerçek bir bağlılık hissetmemiş olabilir ve bu nedenle yalan söyleyebilir veya kırabilir.

Bütün olarak, Hızlı Tutan Bağlama Büyüsü yapmanın faydaları ve zararları, büyü yapılan kişinin inancına ve büyüyü yapan kişinin niyetine bağlıdır. Bununla birlikte, gerçek bir bağlılık ve sevgi için, insanların birbirlerini anlamaları, iletişim kurmaları ve birbirlerine saygı duymaları gerekmektedir.

Derman Hoca Hakkında

Hayatını manevi dava adamlığına adamış olan, birikimli, bilgi düzeyi gelişmiş olan, çeşitli tılsımlar yardımı ile çevresine katkı sağlayabilecek düzeyde kendini yetiştirmiş, hızlı bağlayıcı büyü niteliğindeki işlemleri ile topluma kazanım sağlayan kimseler de varlığını devam ettirmektedir. Burada önemli olan doğru bilginin aktarılması, dinin sömürü aracı haline getirilmemesi inancıdır.

PinEkonomi boyutunun el değiştirerek zamanla sistem avcılarının içinde kendine yön ve arayış bulmasına karşın, devletin her zaman bu ticari furyanın önüne geçebilesi maalesef mümkün olamayan bir durumdur.

Medyumluk geleneği kendi özel yaşadıkları alanda dahi yapılabilecek düzeyde olan, toplumu hapseden, başka yöntem ve çare bulamayan ve her an arayış içinde olan çaresiz halk için; sahte medyumlara güvenmek ve söylediklerini yapmak an meselesi hatta tartışmasız gerçekleştirilen fiiliyatta gelişen uygulamalardır.

Bazı ritüellerin ve aşamaların hızlı tutan bağlama büyülerinde etkisi çok büyük kurallar bütünlüğü olarak karşımıza çıkmaktadır. Hızlı tutan bağlama büyüsüne konu olan ve bu tür büyüleri tercih edenler:

 • platonik âşık olan kişiler ve aşık olduğu kişilerce aynı ve hatta daha fazla ilgi, sevgi ve aşk beklentisi içinde olanlar
 • Çekim gücü olmasına rağmen bir türlü yakınlaşamayan ve sevgili olamayan çiftler
 • Aile büyüklerinin yada  evlenmelerini  büyük bir istekle arzu eden  kimselerin, söz ve nişan  hali  içindeyken; bir an önce evlenmelerinin  oluşabilecek her türlü olumsuzluk ve sakatlıklara karşı önlem niteliğinde başvurdukları büyü  ve bağlama iksirleri kullanan ve başkasına  uygulatanlar
 • Evli karı koca arasında duygu, aşk ve sevgi boyutunu artırmak isteyenler
 • Annelerin kız ya da erkek evlatlarına mürüvvetlerini görme düşüncesi ile hareket ettikleri arayış ve büyü yönelimleri
 • İlgisiz eş ve sevgililerine karşın, sevgi ve duygu ruh ikilemini aşırı dozda etkisini gösterebilecek, yükseltebilecek bağlama ve hızlı tutan büyü yapma işlem ve eğilimlerinin vakıf olduğu, üzerinde etkisi olduğu kişi yol ve yöntemlerden bazılarını oluşturmaktadır.
Dikkatinizi Çekebilir ;  Bağlama Büyüsü

Görüldüğü üzere herkes tarafından ani ve çabukça etki alanı yaratan hızlı tutan bağlama büyülerinin varlığı herkesi ortak bir paydada toplamış, büyü yapma eğilimi ve arayışına hızlıca itmiştir.

Anında tutan aşk büyüsüPin
Anında tutan aşk büyüsü

Ancak’’ Bu tür büyülerin tutması için kadim kitaplarda geçen uyarıların ve dikkatle okunması gereken aşamalarının kontrollü bir şekilde uygulanması gerekir’’. Uyarıları atlanmaması gereken bütünlük arz eden konulardandır.

Hızlı tutan bağlama büyülerinin etkisini ve geçerlilik kazanması bakımından yetkinliğini göstermesi açısından bazı kriterleri taşıması gerekmektedir. Gerekli görülen bu malzemeler:

Büyü yapılacak kişi ile büyü işlem sürecine katılan ve büyü işlemini bizzat gerçekleştiren kişi arasında önceden bir bağın aranması şartıdır. Tanınma şartının yanı sıra, aynı sıralarda oturduğunuz ve aranızda bir yakınlık geçmese dahi sizi tanıyor olması sadece isim soy isimle bile yakınlık derecesini kabul etmesi halinde bile hızlı tutan bağlama büyülerinde büyüye konu olması bakımından geçerlilik şartını taşıyacak, hatta büyüye maruz kalabilme yeterliliğinde işlem görecektir.

Bunun dışında sadece bir isim soy isim ve bilgilerle hızlı tutan bağlama büyüsüne müracaat etmek beyhude bir telaştan öteye geçememektedir.

Pin

Büyülerin uygulandıkları kişiler ve yakınlık dereceleri ne olursa olsun birbirini tanımaları halinde alanında uzman medyum ve bilginlerin kitap, yazı ve her türlü materyal araçları ile yıldırım hızında ve çok çabuk tutan bağlama büyülerinin içinde olmak an meselesidir.

Kimi büyü bir gecede, kimi 3 ve kimi daha uzun sürede etkinliğini gösterebilmektedir.

Medyumları tecrübe ve alanında yılların bu işe veren teknik uzman görüntüsündeki işlevleri ile bağlama büyüleri kalite ve uzun yıllarca unutturmayacak olan aşk büyülerinin olması, onları meslekte ayrı ve toplumca takip edilebilir bir düzeye taşımıştır.

Teknoloji ve beraberinde getirdiği araçların fazlalığı medyumluk geleneği de etkilemiş, büyücülük ayrı bir evrimle ve sistemde yer bulmaya çalışan sahte medyum hırsızları ile dolup taşmaktadır.

Orta çağ Avrupası’ndaki skolâstik yapı, büyücülüğün temeli ve toplumun genel aynası görünümündeki sistematik teokratik düşünce sistemlerdendir.

Günümüzün ortaçağdan bu güne kat ettiği yol ve yenileşme bütünlüğü büyücülük ve hızlı tutan bağlama panzehir olan birçok konuyu da harekete geçirmiştir.

Büyüyü kötüye kullanmak ve büyü yaptığınız kişiye eziyet etmek ayrı bir şekilde önemle üstünde durulması gereken bir konudur.

Medyum bilginlerinin ve yıldız kitaplarının kişiyi tasnif etme özelliği, kişi, yer, durum ve tanıma sıklığı büyücülük geleneğinin bir parçası hızlıca tutan bağlama büyülerinin kazandığı ön koşul unsurlarındandır. Alanında uzman ve yetkinliğini kanıtlamış olan her büyü mecrası kesinlikle araştırılmalı, körü körüne bir inanışla hareket edilmeksizin; özel hayat gizliliği ve mahremiyeti hassasiyeti özenle korunmalıdır.

Ticari kaygı ve yöntemlerle toplumu etkisi içine alıp hapsetme düşüncesi ile yoluna devam eden sahte medyumlar büyü ve çalışmaları ile körelmeye, insanlar tarafından deşifre edilerek rencide edilmeye mahkûmdurlar. Hızlı Tutan Bağlama büyüsü adı altındaki her türlü uygulama ve yöntemi; sonu mutlaka Allah’a ve onun buyruklarına, istek ve kararlarına hizmet edecektir.

Bağlama Büyüleri ile ilgili yazılarımıza Kategorimizden ulaşabilir ve bir çok bilgiye sahip olabilirsiniz.

Not: Bu makale içerisinde bulunan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

dermanhoca

ismail hoca namı değer derman hoca sizlere en doğru bilgiyi aktarmak için elinden gelen tüm çabayı sarf eden değerli bir hoca. Alanında uzmanlaşmış bir çok kişiye fayda sağlamış bir zattır.

İlgili Makaleler

11 Yorum

 1. şule dedi ki:

  ismail hocamdan allah razı olsun her zaman her konuda yardımcı oldu bana sanki yıllardır tanıyormuşcasına samimiydi her zaman benimle hakkı asla ödenmeyecek birisi bir yuvayı kurtarmaya vesile oldu allah razı olsun kendisinden

 2. ayten dedi ki:

  sevgilimle 3 aydır ayrıydık denemediğim yol kalmamıştı intiharı bile düşünüyordum artık onu o kadar çok seviyordum inanılmaz bir boşluk vardı hayatımda nefes dahi almam o kadar anlamsız geliyorduki anlatamam size çok kişiye işlem yaptırdım bir çoğuda para tuzağıydı parayı alıp engelliyorlardı çaresizlik insana herşeyi yaptırıyormuş gerçekten ismail hocamın web sitesine denk geldim o kadar umutsuzdumki artık herşeyini yitirmiş birisi gibiydim çok kararsızdım işlem yaptırıp yaptırmama konusunda çünkü daha önceki tecrübelerim kötü sonuçlarla bitti kandırdılar bir çoğu ama ismail hocamın sesi o kadar iyi geldiki içime bir huzur girdi sanki o an bile rahatlamıştım bir daha şansımı denemek istedim şunu çok net söyleyebilirim o kadar çok ilgili ve alakalı davrandı bana yaptığı işlem olmasa dahi hakkımı helal etmiştim kendisine ama çok şükürki yolunu gözlediğim bana dönmesi için her şeyi denediğim sevdiğim geldi hepsi hocamın sayesinde oldu anlatılmaz bir mutluluk bu herşey için teşekkür ederim hocam iyiki varsınız…

 3. emin dedi ki:

  ismail hocam eşimin bana dönmesinde vesile oldu çok sağolun allah razı olsun sayın hocam.

  1. Umutlu dedi ki:

   Emin arkadaş senin adına sevindim inşallah bende senin ve diğer muradına eren arkadaşlar gibi muradıma ererim , ismail hocamada güvenmek istiyorum sağolsun hep ilgileniyor

 4. berna Y. dedi ki:

  herkese selamlar ben almanyada yaşıyorum bende eşimle bir takım sorunlar yaşıyordum ayrılığın her türlüsü zor ama gurbetteki ayrılık tarifi bile yok çünkü herkes sana yabancı ismail hocamla karşılaştım herşeyi anlattı bana açıkçası çok kararsız ve tedirgindim çünkü ilk defa böyle birşey deneyecektim ve kendisi türkiyede ben almanyadaydım bir kaç gün düşündükten sonra hocamla çalışmaya karar verdik işlemi hazırladıktan sonra 4 günde elimde oldu işlem 29. gün eşimle tamamen sorunlarımız çözüldü ismail hocam güvenilir ve çok samimi birisi allah razı olsun

 5. Özgül dedi ki:

  Eşim iş görüşmesi adı altında haftada en az iki kere şehir dışına çıkıyor ve ben bu görüşme adı altında hangi kadınlara gittiğini biliyorum. Beni aldattığını biliyorum fakat bir şey yapamıyordum. Bunları bilmeme rağmen hala onu çok seviyordum fakat bir şekilde eşimi eve bağlamam gerekiyordu. Daha sonrasında eşimi nasıl eve bağlarım diye bir araştırma yapmaya başladım internet üzerinden ve ismail hocamı gördüm. Uzun bir sohbet sonrasında ismail hocam beni baya bir aydınlattı sonrasında ise bağlama duasını yapmaya karar verdim. Bu dua çok kısa bir zamaan dilimi içerisinde gerçekleşti ve artık eşimin gözü benden başka bir kadını asla görmüyor. 

 6. Neslişah dedi ki:

  Allahıma binlerce şükürler olsun ki o çok sevdiğim adamı kendime bağlayabildim bende artık o adamın sevgisini hissedebiliyorum ne kadar güzel bir duyguymuş sevdiği tarafından sevilmek. Bu duyguların hepsini ismail hocama borçluyum. Bu duyguları eğer bugün yaşıtyorsam onun sayesindedir. Binlerce teşekkürü borç bilirim.

 7. Haydar dedi ki:

  ismail Hocamı her zaman tek geçerim arkadaşlar. Gidip ona buna boşuna para vermektense gelin ismail hocama sizde mutlu olmaya başlayın. Ben çok mutsuzdum bunun nedeni ise sevgime bir türlü karşılık alamamamdı ismail hocam sayesinde yaptığımız aşk vekfi ile bende artık aşkıma karşılık bulabiliyorum çok seviyorum beeeee.

 8. Zeliha dedi ki:

  3 senelik bir evliliğim vardı ve eşim beni aldatıyordu gizli konuşmalarını yakalamıştım başka kadınlarla konuşuyordu aklımı yitirecek gibiydim üsteli 2 çocuğumuz vardı. Bunu bana, çocuklarına nasıl yapardı. Ben onu çok seviyordum ve dayanamadım zaten ismail hocamı biliyordum ve iletişime geçerek bağlama duası yaptırdım. Bu dua sonucunda eşim gerekmediği sürece dışarı bile çıkmaz oldu. Ne instagram ne face hiçbir şekilde sosyal medyaya bile takılmıyor. 

 9. Veysel Yılmaz dedi ki:

  Eğer güvenilir bir hoca arıyorsanız bu ismail hoca olmalı çünkü ben daha onunla birlikte aşk duası işlemine başladım ve bana dediği inşallah vesile olabilirim bu yönde elimden geleni yapacağım demişti ve içimde her zaman şüpheler vardı ama işlemimin 17.gün sonunda o çok sevdiğim kadın ve uğruna öleceğim kadın bana yeniden aşık olarak geri dönmüştü 

 10. Mehmet dedi ki:

  Bu alemde ismail hocadan başkasına asla güvenmem. Sizlerde güvenmeyin boşuna paranızı kaptırmayın. ismail hocam ile bir görüşme sağladım bu görüşme biraz geç oldu ama güç olmadı. Bu görüşme sonrasında ne mi oldu. Benden nefret ettiğini söyleyen eski nişanlım şimdi telefonlarımı bir an olsun susturmuyor. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

1 Günde Aşık Etme Duası 21 Günde Evlenme Duası 24 Saatte Aşık Etme Duası Anında Etkili Aşk Duası Aşık Etme Büyüsü Aşık Etme Duası Aşk Büyüsü Aşk Büyüsü Belirtileri Nelerdir Aşk Büyüsü Nasıl Bozulur Aşk Duası Ayırma Büyüsü

Ayırma Duası Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Nasıl Bozulur Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır Bağlama Büyüsü Nedir Bağlama Duası Etkili Aşk Etme Büyüsü Nasıl Yapılır Büyü Çeşitleri

Canbar Büyüsü Çok Tesirli Aşık Etme Duası Deli Gibi Aşık Etme Büyüsü Deli Gibi Aşık Etme Duası En Ağır Aşk Büyüsü Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır Evlenme Duası

Evlenmek İçin Dua Evlilik Büyüsü Kocanın Ağzını Dilini Bağlamak İçin En Etkili Dua Evlilik Duası Gerçek Aşk İçin Aşk Duası Hayırlı Evlilik İçin Denenmiş Dua Hızlı Aşık Etme Duası Kendine Aşık Etme Büyüsü Kocayı Kendine Bağlamak İçin Tesirli Dua Kolay Aşk Büyüsü Evlenme Duaları Nasıl Yapılır

Kocayı Kendine Bağlama Duası Köpek Gibi Aşık Etme Duası Körkütük Aşık Etme Duası Kuranda Birini Kendine Aşık Etme Duası Kuvvetli Ayırma Duası Mucize Geri Döndürme Duası Papaz Büyüsü

Resme Bakarak Aşk Büyüsü Sevdiğin Kişiyi Kendine Aşık Etme Duası Sevgi Duası Soğutma Büyüsü Süryani Büyüsü Birisini Kendine Aşık Etme Duası Erkeği Kendine Aşık Etme Duası Birini Uzaklaştırmak İçin Dua