İsmaiLHoca
Bağlama Büyüleri

Bağlama Büyüsü Tutması İçin Edilen Dualar

Bağlama Büyüsü Tutması İçin Edilen Dualar

Bağlama Büyüsü Tutması İçin Edilen Dualar karşı tarafın size bağlanması için yapılan dualardır. Bu dualar, bağlama büyüsünün gücünü arttıracak olan, daha etkili bir şekilde sonuç alınmasını sağlayacak olan dualardır. Bilindiği gibi bağlama büyüleri karşı tarafın başka kimseyi gözünün görmemesi ve mutlak şekilde kendinize yönelik bağlılık geliştirmesi için yapılır. Sevgililer ya da eşler arasında en sık tercih edilen büyülerden olan bağlama büyüsünün tutması için dualardan destek alınmalıdır.

Bağlama Büyüsü Tutması İçin Edilen Dualar alanında uzman medyum hoca tarafından belirlendiğinde çok daha güçlü etki yaratır. Özellikle bu dualar, bağlama büyüsünün sonuç verebilmesi ve doğru şekilde adım atılması için önem taşır. Yapılacak olan yanlışlıklar kötü sonuçlar doğurabileceği için mutlaka alanında uzman medyum desteğinden yararlanılmalıdır.

Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi çok şifalı dualar arasında yer alır ve sadece bağlama büyüsünün tutması için değil aynı zamanda pek çok durum için okunur. Bu duanın sürekli olarak okunduğu yere şeytan girmez, koruma sağlar. Dünyada ve öbür dünyada sürekli ayetel kürsi okuyan kişinin makamı yüksek olur. Aynı zamanda bereket bulmak için de bu duadan yararlanılır. Özellikle kişinin geçmişte işlediği günahların bağışlanması, tövbe etmesi ve nedamet getirmesi için mutlaka bu duadan yararlanması gerekir. Sağlık açısından da faydalı olduğu ifade edilen bu dua çeşitli hastalıkların daha çabuk geçmesi için yardımcı olabilir. Bunun için de sabah ve akşam 7 kere olacak şekilde kişinin sağına ve soluna üfleyerek okuması yeterlidir.

Ayetel Kürsi bağlama büyüsü için de etkide bulunur. Sevdiğiniz kişinin sizden başka kimseyi gözünün görmemesi ve tamamen size bağlı olması için yapılacak olan bağlama büyüsünün hem etki süresini kısaltmak hem de çok daha tesirli olacak şekilde yapılmasını sağlamak adına bu duadan yararlanmak mümkündür. Bağlama büyüsü yapıldıktan sonra uzman medyumun da tavsiyesi ile birlikte ayete kürsinin çeşitli defalar okunması sağlanmalıdır.

Bağlama Büyüsü Tutması İçin Edilen DualarPin
Bağlama Büyüsü Tutması İçin Edilen Dualar

“Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,

ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

Dikkatinizi Çekebilir ;  Bağlama Büyüsü Neden Yapılır?

velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,

velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.”

Nas Suresi

Nas Suresi de bağlama büyüsünün daha iyi etki göstermesi için yardımcı olacak dualar arasında yer alır. Allah’a sığınmak için okunan bu dua özellikle kişinin Allah’a muhtaç olduğu durumlarda etkin bir yardım bulabilmesi için yararlı olabilir. Cinlerden ve şeytanlardan korunmaya yardımcı olacak bu sure böylece bağlama büyüsünün başkaları tarafından bozulmasının da önüne geçecektir. Ayrıca yatmadan önce ve namaz sonrasında okumak da büyük sevap verecektir.

Nas Suresi bağlama büyüsü için günde 7 kez okunmaktadır ancak bu sayı medyumun vereceğin yönerge kapsamında değişebilir. Tüm kötülüklerden korunmak ve aynı zamanda bağlama büyüsünün de istediğiniz sonucu vermesi için bu sureyi okumalısınız.

“Kul e’ûzü birabbinnâs

Melikinnâs

İlâhinnâs

Min şerrilvesvâsilhannâs

Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

Minelcinneti vennâs”

Felak Suresi

Felak Suresi içeriği itibariyle kötülüklerden korunmak için tercih edeceğiniz etkin dualar arasında yer alır. Bağlama büyüsünün etkisinin artması için ise büyünün daha çabuk tesir etmesini sağlar. Aynı zamanda size huzur ve sakinlik vererek mutlu hissetmenize de yardımcı olacaktır. Gece yatmadan önce okunduğunda sizin ve sevdiklerinizin de güven içinde olmasını sağlayabilir. Her gün okumayı alışkanlık haline getirmeniz halinde geçmiş günahlarınıza karşı da mağfiret bulabilirsiniz.

Felak Suresi kaç defa okunması gerektiği uzman medyum tarafından belirlenecektir. Her bağlama büyüsünün etkisi yapılma ve temel alındığı kişiye göre değiştiği içi de surenin hangi koşullarda okunması gerektiğini de bu şekilde belirlemek gerekir. Bunun için de medyum tarafından verilecek yönergeleri takip etmek gerekir.

“Kul e’ûzü birabbil felak

Min şerri mâ halak

Ve min şerri ğasikın izâ vekab

Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad

Ve min şerri hâsidin izâ hased”

Bu duaların yanında bağlama büyüsünün tutması için şu dualardan da yararlanılmalıdır;

“Femeniftera alellahil kezibe mim ba’di zalike fe ülaike hümüz zalimun

Kul sadekallahü fettebiu millete ibrahıme hanıfa* ve ma kane minel müşrikın

İnne evvele beytiv vüdıa linnasi lellezı bi bekkete mübarakev ve hüdel lil alemın

Fıhi ayatüm beyyinatüm mekamü ibrahım* ve men dehalehu kane amina* ve lillahi alen nasi hıccül beyti menistetaa ileyhi sebıla* ve men kefera fe innellahe ğaniyyün anil alemın

Dikkatinizi Çekebilir ;  Hemen Tutan Bağlama Büyüsü

Kul ya ehlel kitabi lime tekfürune bi ayatillahi vallahü şehıdün ala ma ta’melun.

E fe ğayra dınillahi yebğune ve lehu esleme men fis semavati vel erdı tav’av ve kerhev ve ileyhi yürceun

Kul amenna bilbillahi ve ma ünzile aleyna ve ma ünzile ala ibrahıme ve ismaıyle ve ishaka ve ya’kube vel esbatı ve ma utiy musa ve ıysa ven nebiyyune mir rabbihim* la nüferriku beyne ehadim minhüm ve nahnü lehu müslimun

Ve mey yebteğı ğayral islami dınen fe ley yukbele minh ve hüve fil ahırati minel hasirın

Keyfe yehdillahü kavmen keferu ba’de ımanihim ve şehidu enner rasule hakkuv ve caehümül beyyinat vallahü la yehdil kavmez zalimın”

“Late’huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ard menzellezi yeşfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehü vela yühitüne bişeyin min ılmihi illa bima şa’ ve sia kürsiyyühüs semavati vel ard vela yeudühü hıfzühüma.Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm la te’huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ard men zellezi yeşfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela yühitüne bişeyin min ılmihi illa bima şa’ ve sia kürsiyyühüs semavati vel ard vela yeudühü hıfzühüma ve hüvel aliyyül azim.”

Bağlama Büyüsü Nedir?

Bağlama büyüsü, insanları birbirine bağlamak için yapılan bir tür aşk büyüsüdür. Bu büyü genellikle ilişkileri kurtarmak ya da başlamak için kullanılır. Bağlama büyüsü tutması için edilen dualar, büyünün daha güçlü olmasını sağlar ve sonuçları olumlu yönde etkiler. Bu tür büyü, özellikle insanlar arasındaki sevgi, aşk ve tutku bağlarını güçlendirmek için sıklıkla tercih edilir.

Birçok farklı dua kullanılarak yapılan bağlama büyüsü, hem kadınlar hem de erkekler tarafından uygulanabilir. Bu büyü genellikle aşık olunan kişinin adı, doğum tarihi gibi bilgilerin kullanıldığı bir ritüel olarak gerçekleştirilir. Büyünün tutması için ise belirli duaların okunması ve özel sözlerin söylenmesi gereklidir.

Bağlama Büyüsü için kullanılan Dualar
“Ya Baki En Zel Quvve illa Billah”
“Ya Vedud Ya Cami”
“Allahu Celil”

Bağlama büyüsü, yanlış ellerde kullanıldığında son derece zararlı sonuçlar doğurabilir. Ancak doğru kişiler tarafından ve doğru amaçlarla yapıldığında, büyünün tutması son derece etkili bir şekilde gerçekleşir. Bu nedenle, bağlama büyüsü yapmak isteyenlerin dikkatli bir şekilde hareket etmesi ve büyünün etkilerini tam olarak anlaması gereklidir.

Dikkatinizi Çekebilir ;  Kadına Yapılan Bağlama Büyüsü

Bağlama Büyüsü Hangi Dualarla Yapılır?

Bağlama büyüsü yapmak isteyenlerin öncelikle bir takım dualar etmesi gerekmektedir. Bu dualar bağlama büyüsünün tutması için önemlidir ve güçlü bir etkiye sahiptir.

Bağlama büyüsü yapılırken en çok kullanılan dualar arasında Ayet-el Kürsi, Fatiha Suresi ve Kevser Suresi bulunmaktadır. Bu duaların hepsi de büyünün tutması için oldukça etkili dualardır.

Yapılan Dualar: Duaların Anlamları:
Ayet-el Kürsi Yaratıcıya sığınmanın ve Allah’ın koruyuculuğunu dilemenin bir ifadesi olarak kullanılır.
Fatiha Suresi Kuran’ın açılışı olarak anılan bu dua, geri dönüşü olmayan bir yola girmeye karar veren kişinin güvencesi olarak kabul edilir.
Kevser Suresi Sevgi, saygı, sadakat ve güveni temsil eden bu dua, bağlama büyüsünün tutması için oldukça önemlidir.

Bağlama büyüsü yaparken duaların doğru bir şekilde edilmesine dikkat etmek gerekmektedir. Ayrıca büyü yapmadan önce, yapılacak işin etik, ahlaki ve yasal açıdan uygun olduğundan emin olunmalıdır. Her zaman kötü niyetli işler yapmak yerine, iyi niyetli amaçlar için başvurulmalıdır.

Bağlama Büyüsü Sonuçları Ve Etkileri Nelerdir?

Bağlama büyüsü insanlar arasında sıkça yapılan bir uygulama olabilir. Bu uygulama birçok amaçla yapılabiliyor. Kimi insanlar sevgilisini bağlamak veya kısmet açmak için bağlama büyüsü yaptırmayı tercih edebiliyor. Ancak bu tür uygulamaların sonuçları ve etkileri hakkında farklı görüşler bulunuyor.

Bağlama büyüsü tutması için edilen dualar önemlidir. Bu dualar, etkisinin artması için kişiler tarafından düzenli olarak yapılmalıdır. Ayrıca bağlama büyüsü yapılırken de belirli kurallara uyulması gerekiyor. Bu kurallar, doğru bir şekilde uygulanmadığı takdirde büyünün etkisinin azalması veya hiç olmaması gibi sonuçlar doğurabilir.

  • Bağlama büyüsü sonuçlarına gelince;
  • Bağlama büyüsü yaptıran kişi, kendisine veya etkisi altına aldığı kişiye karşı yoğun bir bağlılık hissi oluşabilir. Bu durum kişinin hayatında ciddi değişikliklere neden olabilir.
  • Bağlama büyüsü sonucu kişi, başka insanlarla iletişim kurmaktan zorlanabilir. Böylece, kişinin sosyal hayatı olumsuz etkilenebilir.
  • Bağlama büyüsü yaptıran kişinin zihninde sürekli olarak etkisi altına aldığı kişi olur. Böylece, kişinin hayatında diğer önemli konuların önemi azalabilir.
Bağlama Büyüsü Sonuçları Bağlama Büyüsü Etkileri
Yoğun bağlılık hissi Sosyal hayatın olumsuz etkilenmesi
Kişinin zihninde sürekli olarak etkisi altında aldığı kişi olması Diğer önemli konuların öneminin azalması

Bağlama Büyüleri ile ilgili yazılarımıza Kategorimizden ulaşabilir ve bir çok bilgiye sahip olabilirsiniz.

Not: Bu makale içerisinde bulunan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

dermanhoca

ismail hoca namı değer derman hoca sizlere en doğru bilgiyi aktarmak için elinden gelen tüm çabayı sarf eden değerli bir hoca. Alanında uzmanlaşmış bir çok kişiye fayda sağlamış bir zattır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.