Çalışma Alanlarım

*Ayrılanları Birleştirme

*Eşler Arasında Muhabbet

*Kısmetin Açılması

*Bağlama Vefki

*Dil Bağlama ( İsteklere Razı Getirmek)

*Sevgi Muhabbet ve Sıcaklık için Yapılan Rahmani Uygulamalar